Skip to main content

​Srf konsulterna kommenterar Arbetsförmedlingens prognos för löne-och personalassistenter samt redovisningsekonomer

Nyhet   •   Feb 03, 2016 10:40 CET

Arbetsförmedlingen (AF) bedömer att redovisningsekonomer kommer att möta en god arbetsmarknad både på fem och tio års sikt. Den bedömningen anser Srf konsulterna, med utgångspunkt från redovisningskonsulten, som rimlig. AF konstaterar att ökad användning av redovisningskonsult och minskad anlitad revision är en tydlig trend och Srf konsulternas uppfattning är att den trenden kommer att hålla i sig.

Srf konsulterna bedömer AFs arbetsmarknadsprognos om en minskad efterfrågan på löne-och personalassistenter på längre som sikt rimlig. I ett samhälle som alltmer präglas av digitalisering och automatisering är assistentuppgifter de som rationaliseras bort. Srf konsulternas uppfattning att det finns en brist och att det kommer ske en ökad efterfrågan på lönekonsulter, en kategori som det i AFs statistikunderlag inte finns någon bedömning kring. Yrkesrollen för lön ingår i prognosen för hela yrkesgruppen bokförings- och redovisningsassistenter och AF gör ingen separat långsiktig bedömning för löne- och personalassistenter. Srf konsulternas uppfattning är att efterfrågan på lönekonsulter kommer att bli märkbar först när yrkeskategorin kan mätas utifrån Statistiska Centralbyråns nya SSYK-kod som definierar rollen.

Srf konsulterna organiserar såväl redovisnings- som lönekonsulter, två yrkeskårer som har genomgått och genomgår en förändring. AF lyfter fram jobbmöjligheterna som framför allt bättre för erfarna redovisningsekonomer än nyutexaminerade, i vilket Srf konsulterna instämmer. Samma situation gäller, enligt Srf konsulternas uppfattning, kring erfarna lönekonsulter. Srf konsulterna är eniga med AF i att kompetenskraven som exempelvis systemkunskap, kommer att öka, vilket gäller båda yrkesrollerna. I den analys som AF lagt fram kring kompetenser anser Srf konsulterna att det är viktigt att lägga till den rådgivande delen av arbetet. Redovisningskonsulten och lönekonsulten har goda förutsättningar att bli företagets ekonomiska rådgivare när viktiga ekonomiska beslut ska fattas och vidareutveckling av verksamheten planeras. Detta med tanke på den utbildning och erfarenhet som yrkesrollerna besitter men även att yrkesrollerna har en konsultativ och rådgivande interaktion med kunden på månatlig basis.

För Srf konsulterna

Roland Sigbladh
Förbundsdirektör Srf konsulterna

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy