Skip to main content

Uppdragsavtal för lönsamhet (Konsulten nr 1, 2013)

Nyhet   •   Feb 18, 2013 10:13 CET

Vår yrkesroll är inne i en stor förändring och nu ser vi att det också börjar märkas i praktiken. Flera faktorer samverkar i denna utveckling, vilket gör förändringen tydligare än tidigare. En faktor är teknikutvecklingen, där en ökad standardisering börjar ta form på marknaden. Här ligger våra nordiska grannländer före oss på flera områden som inom exempelvis e-faktura och e-årsredovisning. Men det är bara en tidsfråga innan vi också är där. En annan faktor är den förskjutning som sker i vår yrkesroll, från den tidigare dominerande tjänsten inom bokföring och administration mot mer av rådgivning och analys, vilket skapar ytterligare mervärde för kunden.

Förändringen medför också en möjlighet att anpassa våra betalningsmodeller. Historiskt har vi tagit betalt för vårt arbete per timme. Idag skapas nya möjligheter genom att vi kan utgå från ett uppdragsavtal. En bra planering ger en tydlig struktur för arbetet och ansvarsfördelningen, som är bra för både redovisningskonsulten och kunden. Överenskommelsen i uppdragsavtalet ger en klar definition av vad som ingår och vad tjänsterna ska kosta, och även krav på kunden om att lämna in materialet i tid och i ordnat skick. Det i sin tur ger goda förutsättningar för att sätta fast pris på hela processen som dessutom är konkurrenskraftigt och kan utvärderas av kunden på ett bättre sätt. Allt fler byråer har redan börjat anamma den möjligheten.

Fördelarna med fasta priser är många, både för kunden och din byrå. Båda parter vet från början vad priset för de överenskomna tjänsterna är, och kan dela upp det i ett jämnt betalningsflöde. Dessutom finns möjlighet att genom ökad effektivitet skapa ökad lönsamhet för byrån. Genom en tydlig struktur blir även arbetet mer effektivt, vilket frigör tid för rådgivning och övriga tjänster som byrån kan erbjuda. Sådana diskussioner blir därför naturliga i samband med att uppdragsavtalen upprättas.

Reko innebär en tydligare kommunikation med uppdragsgivaren och företagets intressenter. Genom bland annat Bokslutsrapporten förtydligar vi dessutom det mervärde som auktorisationen och Reko medför. Bokslutsrapporten gör kunden medveten om att en Auktoriserad Redovisningskonsult gör skillnad bland annat vid kontakter med finansiärer och andra intressenter. Det i kombination med ett ökat fokus på rådgivning ger dig möjlighet att skapa kundnytta och mervärden som ökar kundens förtroende och lönsamhet.

Första steget har varit att lägga Reko som en grund för vårt arbete. Nästa steg blir nu att ta vara på följdeffekterna av den nya standarden om du inte redan har gjort det.  Det är en mycket givande möjlighet för både dig och dina kunder!

Fredrik Dahlberg
Förbundsdirektör SRF

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.