Skip to main content

BFNs beslut ett välkommet klargörande!

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 15:35 CEST

Det är inte bara positivt att BFN följt och står fast vid sina tidigare tolkningar utan det ger oss också stor tillit till att grundläggande redovisningsprinciper även fortsättningsvis kommer att gälla för avskrivning av byggnader oavsett associationsform. SRF har tidigare klargjort för sina medlemmar att progressiv avskrivning på byggnader inte är i enlighet med gällande lagstiftning. Denna tolkning bekräftas nu av BFN. 

– SRF är mycket nöjda med det klargörande som BFN nu gjort om att progressiv avskrivning inte kan tillämpas på byggnader i bostadsrättsföreningar enligt nu gällande lagar och regler, säger Steve Ribbestam Förbundsordförande vid SRF. 

Enligt årsredovisningslagen ska en byggnad skrivas av under den tid den förslits. Nu är det bekräftat och än en gång klargjort att den anses göra det under hela byggnadens livstid och inte bara när den blir äldre. Ett ganska självklart konstaterande som har påverkan på inte minst hanteringen av avskrivningar i bostadsrättsföreningar. Det är dock viktigt att klargöra att även om byggnader enligt årsredovisningslagen ska skrivas av enligt denna princip finns det god anledning att kommentera bostadsrättsföreningarnas speciella situation. 

Det faktum att bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren har ansvar för underhåll av olika delar av byggnaden bör återspeglas i föreningens avskrivningar. 

Utifrån de problem som finns föreslår vi en översyn av de lagar och regler som gäller för en bostadsrättsförening, vilket bör ske med konsumentskyddet för ögonen. 

 Mer konkret är om ställningstagandet i den årsredovisningslag som gäller idag ska vara tillämplig på bostadsrättsföreningar eller om särskilt regelverk ska finnas. Ett nytt regelverk bör resultera i en mer lämplig redovisningsmetod som tar hänsyn till de problem som beskrivs ovan. Samtidigt bör skyddet för det egna kapitalet regleras i en bostadsrättsförening. 

– Den kanske största investering som en enskild person eller familj gör är just bostaden, säger Fredrik Dahlberg, Förbundsdirektör vid SRF. Konsumentskyddet vid köp av bostadsrätt är av ännu större ekonomisk betydelse än den idag naturliga konsumentupplysning vi får på dagligvaruprodukter. Årsredovisningen i bostadsrättsföreningarna kan bli mycket bättre och tydligare än idag. Regelverket behöver ses över så att konsumenterna får den information de behöver. Enhetliga och sunda redovisningsregler anpassade för bostadsrättsföreningar, inte minst vad gäller de ekonomiska planerna, är därför det bästa verktyget för ett gott konsumentskydd.

Läs mer om SRFs uttalande >>

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, är den ledande branschorganisationen för redovisningskonsulter och lönekonsulter.

SRF grundades 1936 och driver en fortlöpande branschutveckling samt kvalitets- och kompetenshöjning av medlemmarna.

SRF bedriver också en omfattande informations- och utbildningsverksamhet.

Förbundet har cirka 6 000 medlemmar varav cirka 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter. Från 2014 auktoriserar SRF även lönekonsulter.

SRFs Auktoriserade Redovisningskonsulter bistår fler än 300 000 svenska och utländska företag och finns över hela landet.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som borgar för trygghet, kompetens och förtroende. Genom auktorisationen skapas ett tydligt utbud av kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för svenska företag.

Läs mer på www.srfkonsult.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera