Skip to main content

​Enkla skatteregler bör prioriteras i 3:12-utredningen

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 10:37 CET

Srf konsulternas förbund framhåller i sitt remissyttrande över 3:12 utredningens förslag att man principiellt är emot höjd skatt på entreprenörskap och företagsutveckling.  Men vi anser att en höjning av skatten från 20 till 25 procent kan accepteras, förutsatt att regelverket i övrigt inte försämras eller kompliceras, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör, Srf konsulterna.

En absolut majoritet av näringslivets struktur består av små företag som är entreprenörsdrivna. Sveriges tillväxt och skapande av nya arbetstillfällen är därför starkt beroende av en positiv utveckling av de mindre företagen som berörs av utredningens förslag. En fortsatt positiv utveckling av tillväxt och sysselsättning kräver därför att entreprenörskap stimuleras och uppmuntras.

– Utredningen har haft i uppdrag från regeringen att föreslå skattehöjningar. Det är därför inte troligt att Sverige småföretagare får behålla dagens regler oförändrade. Men utredningens totala fokus på att förhindra att arbetsinkomst omvandlas till kapitalinkomst har resulterat i förslag som kommer att låsa in kapitalet i företagen om de genomförs, i stället för att det delas ut och används i nya innovativa entreprenörsprojekt, säger Jonas Sjulgård som är Skattejurist hos Srf konsulternas förbund

Srf konsulternas förbund föreslår bland annat att den förenklingsregel som används av mer än 80 procent av företagarna behålls på nuvarande nivå och att en betydligt mindre justering än vad utredningen föreslår görs i kravet på eget löneuttag för de företagare som vill tillämpa reglerna för lönebaserad utdelning. På så sätt begränsas den negativa effekten av att skatten höjs från 20 till 25 procent, jämfört med utredningens förslag.

Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 5 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Läs mer på www.srfkonsult.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera