Skip to main content

Klargörande angående sänkta Kreditbetyg vid slopad revision

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2012 19:15 CEST

Frågan om sänkt kreditbetyg för företag som väljer bort revisionen har nyligen lyfts i media. Enligt kreditupplysningsföretaget Soliditet har osäkerheten kring bolagens årsredovisningar ökat. Soliditet menar att de bolag som berörs nu riskerar dyrare krediter. Eftersom det har varit tydliga signaler från samtliga kreditupplysningsföretag att en lagändring inte kan ändra kreditbetyget är Soliditets hållning förvånande.

- SRF har varit i kontakt med Soliditet och som vi uppfattar det så har det inte skett någon generell sänkning av kreditbetyget hos Soliditet på grund av att företaget har valt bort revisionen. Kreditvärdigheten hos ett företag måste mätas fram utifrån bolagets faktiska förhållanden innan man höjer eller sänker ett kreditbetyg,
säger SRF:s förbundsdirektör Fredrik Dahlberg.

UC har inte sänkt kreditbetygen för de företag som har valt bort revisionen och de har heller inte sett några trender på att materialet är av sämre kvalitet. Bankerna har tydligt deklarerat att de inte ska höja sina räntor generellt för de företag som väljer bort revisionen. De får den information de behöver via Sveriges Auktoriserade Redovisningskonsulter och Bokslutsrapporten.

Även skatteverkets devis ”rätt från början” ligger i exakt linje med Reko, Svensk standard för redovisningstjänster. De har också visat ett intresse av att få veta vilka företag som fått en Bokslutsrapport och därmed uppfyller Reko för att kunna göra en kvalitativ bedömning av deklarationsmaterialet.

- Utifrån den information som SRF har fått från branschen, känner vi oss övertygade om att avskaffandet av revisionsplikten inte kommer att bli ett problem för företagen, avslutar Fredrik Dahlberg,

Bokslutsrapporten är ett kvalitetskvitto på att företagets redovisning uppfyller svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Bokslutsrapporten har utarbetats av branschorganisationerna SRF och FAR.

Den 1 november 2010 avskaffades den lagstadgade revisionsplikten för mindre aktiebolag. En reform som i dagsläget omfattar cirka 250 000 företag och som innebär att det blir frivilligt med revisor.
Lagändringen om avskaffad revisionsplikt omfattar privata aktiebolag som varaktigt under två år inte överstiger mer än ett av följande gränsvärden:
-nettoomsättning om 3 miljoner kronor
-balansomslutningen om 1,5 miljoner kronor
-3 anställda

REKO- Svensk standard för redovisningstjänster, är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer för att skapa kvalitativa redovisningstjänster. Reko har gemensamt utvecklats av branschorganisationerna SRF och FAR. 
Ramverket riktar sig till Auktoriserade Redovisningskonsulter och till de som arbetar med redovisningstjänster. REKO innehåller en struktur som syftar till att skapa kundnytta för företag, näringsliv och samhälle.

Mer information finns på www.srfkonsult.se och www.bokslutsrapporten.se

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, är den äldsta och ledande branschorganisationen för redovisningskonsulter.
SRF grundades 1936 och driver en fortlöpande branschutveckling samt kvalitets- och kompetens-höjning av medlemmarna.
SRF har cirka 6 000 medlemmar varav drygt 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter.
SRF:s Auktoriserade Redovisningskonsulter bistår fler än 300 000 svenska och utländska företag och finns över hela landet.
SRF bedriver även en omfattande informations- och utbildningsverksamhet.
En Auktoriserad Redovisningskonsult har en gedigen ekonomisk utbildning och lång praktisk erfarenhet. Förbundets tillsyn, kvalitetskontroll och krav på bland annat ansvarsförsäkring och fortbildning gör att företagaren får en trygg och seriös samarbetspartner.

www.srfkonsult.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy