Skip to main content

​Nytt samarbete mellan Srf konsulterna och Småföretagarnas Riksförbund

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2016 15:20 CEST

I april har ett nytt samarbete mellan Srf konsulterna och Småföretagarnas Riksförbund inletts. Syftet med samarbetet är att skapa ytterligare medlemsnytta för medlemmarna i de båda organisationerna. Via samarbetet kommer man gemensamt att arbeta med att påverka beslutsfattare i viktiga frågor för att skapa bättre förutsättningar för småföretagen.

– Småföretagarnas Riksförbund företräder 23 000 småföretagare och branschens kunder och jag är mycket glad över att vi nu inleder ett samarbete, säger Roland Sigbladh, förbundsdirektör hos Srf konsulternas förbund. Det finns många beröringspunkter och många viktiga frågor för att förbättra förutsättningarna att driva välmående företag.

Srf konsulternas medlemmar, som är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, hjälper dagligen landets företagare med ekonomi- och lönehantering. Dessa konsulter arbetar nära kundens verksamhet och är företagarens bollplank i de flesta frågor som rör ekonomi, lönehantering och företagande.

– Vi förstår företagens utmaningar och våra medlemmar levererar tjänster som ger betydande nytta via bland annat rådgivning och relevanta beslutsunderlag till ledning, styrelse och kreditgivare. Alla våra medlemmar är auktoriserade vilket innebär att företagaren kan vara trygg i att konsulten har den kompetens och erfarenhet som krävs för att vägleda rätt bland de lagar och regelverk vi har i Sverige idag, avslutar Roland Sigbladh.

Småföretagarnas Riksförbund är en organisation skapad och driven av småföretagare med över 23 000 medlemmar. Småföretagarnas arbete bedrivs av styrelsemedlemmarna, vilka själva är aktiva företagare. Läs mer >>


Srf konsulterna är Sveriges ledande branschorganisation inom redovisning och lön.

Srf konsulterna grundades 1936 och verkar för en sund branschutveckling med fokus på nytta för företag och samhälle.

Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation, branschinformation och ett stort utbud kurser med landets bästa lärare.

Srf konsulterna har 5 500 medlemmar, varav 3 500 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som hjälper 330 000 svenska och utländska företag att utvecklas.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för rätt kompetens, erfarenhet och affärsnytta. Genom auktorisationen tydliggörs kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för företagen.

Läs mer på www.srfkonsult.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy