Skip to main content

​Öppet brev till YH-myndigheten

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 13:20 CEST

Auktoriserad Redovisningskonsult – ett framtidsyrke

En redovisningskonsult har mycket goda framtidsutsikter i Sverige idag. Med en god tillströmning av nystartade företag kopplat till att småföretagen i allt större omfattning väljer bort revision, så ser vi ett ökat behov av effektivare sätt för att hålla god kvalitet i företagets redovisning. Redovisningsbranschen befinner sig också i en tid med en stor andel pågående pensionsavgångar. Tillsammans med marknadens ökade behov av hjälp med redovisningen är redovisningsbranschen i mycket stort behov av fler utövare i yrket. Behovet fortsätter att öka och yrket redovisningskonsult är idag ett av de stora bristyrkena på marknaden.

Stort behov av fler redovisningskonsulter

Idag är SRFs cirka 3 500 Auktoriserade Redovisningskonsulter anställda på byråer som arbetar uppdrag åt cirka 350 000 företag. Den stora pensionsavgången innebär i sin tur att nära 100 000 företagare inom en snar framtid behöver hitta en ny kompetent redovisningskonsult. Våra medlemmar vittnar också om att en av deras största utmaningar är att hitta duktiga redovisningskonsulter att anställa. Kunderna finns där och många redovisningsbyråer har dessutom kö med kunder som behöver deras hjälp med ekonomihantering och ekonomisk rådgivning. Svårigheten är att rekrytera rätt kompetens. Ett angenämt problem kan tyckas, men matchningsproblematiken är ett faktum som vi behöver jobba aktivt med i redovisningsbranschen.

Yrkesutbildningar

Sverige har idag ett flertal välrenommerade yrkesutbildningar som leder till yrkesrollen redovisningskonsult. Högskolor och Yrkeshögskolor runt om i landet erbjuder kvalitativa utbildningar med inriktning redovisning. För att kunna säkra näringslivets behov är det av största vikt att dessa utbildare fortsätter att ge studenter en god grundutbildning som leder till att de kan arbeta som kompetenta och efterfrågade redovisningskonsulter eller redovisningsspecialister. Vi ser gärna att det utbildas fler redovisningskonsulter och redovisningsekonomer än tidigare år. Elever från YH-utbildningar är dessutom särskilt eftertraktade i redovisningsbranschen eftersom studierna ger den mycket värdefulla praktiska förankring som medför att dessa elever snabbt blir en stark resurs i företaget. 

Auktorisation

Idag finns möjlighet för erfarna redovisningskonsulter att göra karriär som Auktoriserad Redovisningskonsult. Möjligheten har funnits sedan 2006 och idag är det en titel som eftertraktas hos många arbetsgivare. Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som står för goda kunskaper, flerårig erfarenhet, god kvalitet och professionell hantering. En trygghet för näringslivet. Den student som har en högskoleexamen i ekonomi om 180 högskolepoäng, har de teoretiska kunskapskrav som krävs för att nå auktorisation. Den som gått en godkänd YH-utbildning, har efter avslutad utbildning också en mycket bra teoretisk grund som kan kompletteras med ytterligare studier för att nå auktorisation.

Företagarens val

Att anlita en Auktoriserad Redovisningskonsult är i allt större utsträckning det självklara valet för företagen. Detta tack vare den kvalitetsgaranti som auktorisationen ger. De företagare som vill fokusera på sin kärnverksamhet och driva sitt företag framåt behöver arbeta sida vid sida med en kunnig ekonom och affärsrådgivare. Utöver de självklara arbetsuppgifterna som bokföring, bokslut och deklarationer kan en Auktoriserad Redovisningskonsult ge företagaren den typ av värdefulla råd som gynnar företagets affärer och lönsamhet. Det är därför av största vikt att vi prioriterar och ser till att hålla en god tillväxt av kompetenta redovisningsekonomer, redovisningsassistenter och redovisningskonsulter på marknaden, som efter sin examen har möjlighet att göra karriär som Auktoriserad Redovisningskonsult.

Bokslutsrapport som kvalitetskvitto

En Auktoriserad Redovisningskonsult är behörig att utfärda en så kallad Bokslutsrapport som idag är det kvalitetskvitto och den garanti som visar att företagets ekonomiska rapportering följer Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Företagare som vill ha en bra och tydlig kommunikation med viktiga intressenter som banker, Skatteverket, kreditupplysningsföretag och liknande så kan Bokslutsrapporten vara en avgörande faktor för en god affärsrelation. Bokslutsrapporten ger löpande över året en rättvisande ekonomisk status i realtid.

Fredrik Dahlberg
Förbundsdirektör
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, är den ledande branschorganisationen för redovisningskonsulter och lönekonsulter.

SRF grundades 1936 och driver en fortlöpande branschutveckling samt kvalitets- och kompetenshöjning av medlemmarna.

SRF bedriver också en omfattande informations- och utbildningsverksamhet.

Förbundet har omkring 6 000 medlemmar, varav cirka 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter och Auktoriserade Lönekonsulter, som bistår fler än 300 000 svenska och utländska företag.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som borgar för trygghet, kompetens och förtroende. Genom auktorisationen skapas ett tydligt utbud av kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för svenska företag.

Läs mer på www.srfkonsult.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.