Skip to main content

Rätt från början medför kund- och samhällsnytta

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 17:44 CET

Skatteverket, FAR och Sveriges Redovisningskonsulter Förbund SRF sjösätter idag en samverkan som ger kund- och samhällsnytta. Utformningen av samverkan innebär att Skatteverket kan nyttja det omfattande kvalitetsarbete som branschorganisationerna bedriver bland sina medlemmar.

De flesta av landets företag anlitar professionell hjälp för att upprätta redovisning, bokslut och deklarationer. Genom samverkansprojektet får Skatteverket kännedom om vilka företag som FARs och SRFs medlemmarna biträder. Därmed kan myndigheten fokusera sitt granskningsarbete på deklarationer där riskerna för fel är större. Samverkan bygger på de båda branschorganisationernas omfattande arbete med kompetensutveckling och kvalitetskontroll. Medverkan är helt frivillig för företagen.

– Samverkan med redovisnings- och revisionsbranschen är ett led i Skatteverkets arbete med effektivisering och kvalitetshöjande åtgärder, säger Jan Erik Bäckman, chef för Skatteverkets analysenhet.

Skatteverket måste tillämpa likabehandlingsprincipen men kan i sin riskbedömning dra nytta av branschens kvalitetsarbete.

– Alla blir vinnare när Auktoriserade Redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare lyfter kvaliteten på deklarationer och andra inlämningsuppgifter. Det är positivt att Skatteverket nyttjar branschens kompetens och kvalitetsarbete, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

– Arbetssättet ”Rätt från början” medför minskad administration och färre kontakter mellan Skatteverket och företagen vilket skapar både kund- och samhällsnytta, säger Fredrik Dahlberg, förbundsdirektör vid SRF.

www.srfkonsult.se och www.far.se finns sökverktyg som visar vilka Auktoriserade Redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare som kan erbjuda företag den här möjligheten.

För mer information om samverkansprojektet se:
www.srfkonsult.se
www.far.se
www.skatteverket.se

Kontaktpersoner:
Fredrik Dahlberg, SRF, tel. 070-33 86 310
Dan Brännström, FAR, tel. 070-31 11 815

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, är den ledande branschorganisationen för redovisningskonsulter och lönekonsulter.

SRF grundades 1936 och driver en fortlöpande branschutveckling samt kvalitets- och kompetenshöjning av medlemmarna.

SRF bedriver också en omfattande informations- och utbildningsverksamhet.

Förbundet har cirka 6000 medlemmar varav cirka 4000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter. Från våren 2013 auktoriserar SRF lönekonsulter.

SRFs Auktoriserade Redovisningskonsulter bistår fler än 300 000 svenska och utländska företag och finns över hela landet.

Auktorisationen är en kvalitetsstämpel som borgar för trygghet, kompetens och förtroende. Genom auktorisationen skapas ett tydligt utbud av kvalitetssäkrade redovisnings- och lönetjänster till nytta för svenska företag.

Läs mer på www.srfkonsult.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy