Skip to main content

SRF i Almedalen med seminariet ”Hur mår de svenska företagen?”

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2013 11:42 CEST

Den 2 juli 2013 arrangerar Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF, ett seminarium under politikerveckan i Almedalen. Seminariet ”Hur mår de svenska företagen?”, tar utgångspunkt i resultaten från SRF FöretagsEko. I panelen hör vi inbjudna intressenter och företrädare från näringslivet i ett lösningsinriktat samtal om hur det svenska företagsklimatet på bästa sätt kan stimuleras.

Under årets politikervecka i Almedalen kommer Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF att bjuda in till ett seminarium om det svenska företagsklimatet. Seminariet går under namnet ”Hur mår de svenska företagen?” och tar utgångspunkt i resultaten från medlemspanelen SRF FöretagsEko. Panelaktiviteterna startade under hösten 2012 och har vid fyra tillfällen undersökt de svenska företagens utmaningar och verklighet. Medelmspanelen består av Auktoriserade Redovisningskonsulter och har bland annat behandlat frågor om finansiering, regelförenklingar, tillväxt, arbetsgivaravgifter, sjuklön och matchningsproblem.

- Med den kunskap vi har om hur svenska företag mår blir Almedalen en självklar arena för oss, säger Fredrik Dahlberg, förbundsdirektör vid Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF. Vid vårt Almedalsseminarium kommer vi att lyfta fram resultaten från SRF FöretagsEko där våra samlade erfarenheter och kunskaper kring ekonomi, administration och företagande presenteras. Vi skapar tillsammans med inbjudna paneldeltagare, ett lösningsinriktat samtal kring åtgärder som regering och riksdag bör arbeta med för att stimulera svenskt företagsklimat på bästa sätt.

I seminariet medverkar SRFs förbundsdirektör Fredrik Dahlberg, Roland Sigbladh som är marknadschef hos UC, Annika Fritsch som är skatteexpert hos Företagarna, Carina Adolfsson Elgestam (s), riksdagsledamot i Näringsutskottet och Johan Johansson (m), riksdagsledamot, ers. i Näringsutskottet. Moderator vid seminariet är K-G Bergström, mest känd som en av Sveriges främsta journalister tillika inrikespolitisk kommentator och programledare i TV.


Politikerveckan i Almedalen pågår mellan 30 juni och 7 juli.  Seminariet tar plats den 2 juli mellan kl 12:45 och 13:45 i ICLDs lokaler på Kaserngatan 1. För mer info, läs om seminariet i Almedalenkalendariet http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/14738?redir=


Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, är den äldsta och ledande branschorganisationen för redovisningskonsulter.
SRF grundades 1936 och driver en fortlöpande branschutveckling samt kvalitets- och kompetens-höjning av medlemmarna.
SRF har cirka 6 000 medlemmar varav drygt 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter.
SRF:s Auktoriserade Redovisningskonsulter bistår fler än 300 000 svenska och utländska företag och finns över hela landet.
SRF bedriver även en omfattande informations- och utbildningsverksamhet.
En Auktoriserad Redovisningskonsult har en gedigen ekonomisk utbildning och lång praktisk erfarenhet. Förbundets tillsyn, kvalitetskontroll och krav på bland annat ansvarsförsäkring och fortbildning gör att företagaren får en trygg och seriös samarbetspartner.

www.srfkonsult.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy