Skip to main content

SRF lanserar medlemspanelen SRF FöretagsEko

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 09:23 CET

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, kommer under hösten att lansera medlemspanelen SRF FöretagsEko. Genom SRF FöretagsEko vill SRF spegla det svenska företagsklimatet med hjälp av sina medlemmars förståelse och kunskaper.

SRF representerar Sveriges Auktoriserade Redovisningskonsulter vilka genom sina uppdrag hos svenska företag har god insyn i det svenska företagsklimatet. Genom SRF FöretagsEko kan den kunskapen användas för att belysa och ringa in problemområden och behov inom svenskt företagande. Den administrativa bördan för företagarna är fortfarande stor och SRF har siktet inställt på att bli en ännu mer aktiv aktör i att driva frågor för att förenkla vardagen för svenskt näringsliv.

– Frågorna som ställs till panelen syftar främst till att hitta förenklingar och förbättringar i förutsättningarna för Sveriges företag, säger SRFs marknadschef Petra Lagnehag Zars. Vår medlemskår sitter ute i verkligheten och med hjälp av de svar vi får in kommer vi att kunna sätta fingret på vad företagen behöver och vad vår bransch kan hjälpa till med för att förenkla, stärka och förbättra.

SRF FöretagsEko bygger på enkätundersökningar gjorda bland 400 st Auktoriserade Redovisningskonsulter. Enkätundersökningarna genomförs 4-6 gånger per år och kommer att beröra aktuella frågor rörande svenskt företagande knutet till redovisning och administration. Namnet FöretagsEko är dubbelbottnat. Svaren kommer från företagen via SRFs redovisningskonsulter, och blir ett eko från företagarvärlden. Namnet anspelar naturligtvis också på att det främst handlar om ekonomiska och administrativa frågor. Den första frågeställningen skickades ut den 17 oktober tillsammans med en inbjudan att vara med i panelen.

– Det här blir ett viktigt och relevant verktyg för SRF i vår strävan att arbeta med rätt frågor utifrån ett samhälls- och företagarperspektiv. Här är det en självklarhet att ta hjälp av redovisningskonsulterna. Det är de som dagligen möter företagarens vardag. De kan med sin yrkeskunskap hitta de förbättringsområden som är viktiga att lyfta fram och arbeta med, säger Fredrik Dahlberg, Förbundsdirektör vid SRF.

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF, är den äldsta och ledande branschorganisationen för redovisningskonsulter.
SRF grundades 1936 och driver en fortlöpande branschutveckling samt kvalitets- och kompetens-höjning av medlemmarna.
SRF har cirka 6 000 medlemmar varav drygt 4 000 är Auktoriserade Redovisningskonsulter.
SRF:s Auktoriserade Redovisningskonsulter bistår fler än 300 000 svenska och utländska företag och finns över hela landet.
SRF bedriver även en omfattande informations- och utbildningsverksamhet.
En Auktoriserad Redovisningskonsult har en gedigen ekonomisk utbildning och lång praktisk erfarenhet. Förbundets tillsyn, kvalitetskontroll och krav på bland annat ansvarsförsäkring och fortbildning gör att företagaren får en trygg och seriös samarbetspartner.

www.srfkonsult.se

Kommentarer (1)

    Jag tycker det här är ett jättebra initiativ och jag hoppas verkligen att vi som är redovisningskonsulter kan ta mer aktiv del i debatten. Vi behövs och vi kan även påverka, bara vi tar oss tiden att använda vår kunskap på rätt sätt.

    - Vivi-Anne Segertoft - 2012-10-29 14:06 CET

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy