Skip to main content

Avfallsutredningens förslag hotar framtidens biogasproduktion

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2012 11:39 CEST

Förslaget om att kommunerna ska fråntas ansvaret för matavfall från företag, skolor, restauranger och andra verksamheter hotar råvaran för framtidens biogasproduktion, säger ledarna för tre av Sveriges största allmännyttiga avfallsbolag.

Avfallsutredningen har idag lämnat sitt förslag om hur framtidens avfallshantering ska organiseras, Mot ett hållbart samhälle – resurseffektiv avfallshantering, till miljöminister Lena Ek. Förväntningarna på utredningen har varit höga. Det ska bli enklare för hushållen att återvinna sitt avfall och hanteringen ska bli mer resurseffektiv och miljövänlig.

Några av utredningens förslag, bland annat avskaffandet av de parallella insamlingssystemen för hushållens sopor, bidrar till en rationellare avfallshantering. Men utredningen gör ett stort misstag när den föreslår att det kommunala ansvaret för insamlingen av företags och andra verksamheters mat- och hushållsavfall ska avskaffas. Istället blir det upp till var verksamhet att själv välja hur avfallet ska tas om hand. Det innebär att hanteringen inte samordnas. Flera olika sopbilar kan komma att ha ansvar i samma område.

Till exempel kan matavfallet från caféet på bottenvåningen i en bostadsfastighet hämtas av en åkare medan en annan entreprenör hämtar hushållens matavfall. Det är förstås helt irrationellt ur ett samhällsperspektiv”, säger Robert Falck, vd för SRV återvinning på Södertörn.                                                                    

Förslaget hotar också råvaran för framtidens biogasproduktion. Det är i huvudsak de kommunala avfallsbolagen som står för den svenska biogasproduktionen vilken baseras på matavfall. Nu riskerar 20 procent av råvaran att försvinna. Företagen åläggs visserligen att sortera matavfallet, men det finns inga krav på att det ska användas till biogasproduktion.

En del kommer säkert komposteras, men jag befarar att mycket av denna utmärkta råvara för biogasproduktion kommer brännas istället”, säger Thomas Nylund, Förbundsdirektör på Gästrike återvinnare.      

Regeringen har som mål att Sveriges fordonsflotta år 2030 ska vara oberoende av fossila bränslen. Ökad biogasproduktion från matavfall är utan tvekan en av vägarna till målet. Avfallsutredningens förslag på ett avskaffande av kommunens ansvar för företags sopor är ett steg i fel riktning.

”Förslaget kommer i ett läge när matavfallsinsamling och biogasproduktion befinner sig i ett känsligt uppbyggnadsskede. Sammanhållna matavfallsströmmar är en förutsättning för att investeringar i biogasproduktion skall bli verklighet och kommunerna riskerar nu förlora delar av flödet.” säger Eva Myrin, Vd för Vafab Miljö i Västmanland

”Att fånga de mindre flödena från verksamheterna kommer inte att vara intressant för privata aktörer. Genomförs förslaget är ett förbud mot viss avfallsförbränning alternativt en skatt på avfallsförbränning en absolut nödvändighet för att inte stora delar av biogasråvaran skall brännas upp. Vi kan alltså konstatera att utredarens förslag motverkar regeringens ambitioner att bryta beroendet av fossila bränslen.” fortsätter Eva Myrin, Vd för Vafab Miljö i Västmanland

”Det är motsatsen till en rationell avfallshantering. Möjligheten att välja entreprenör får inte bli viktigare än allmänintresset och miljön.”, avslutar Robert Falck, vd för SRV återvinning på Södertörn

För frågor kontakta:
Robert Falck, Vd för SRV återvinning på Södertörn, tfn: 076-131 00 62
Eva Myrin, Vd för Vafab Miljö i Västmanland, tfn: 0765-69 35 85
Thomas Nylund, Förbundsdirektör, Gästrike återvinnare,tfn:070-414 00 84

 

 

 

SRV återvinning AB är ett expansivt processorienterat tjänsteföretag som erbjuder kundanpassad, konkurrenskraftig och miljöriktig avfallshantering. Vi är idag 170 anställda.

SRV återvinning är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Kommunerna har gett SRV i uppdrag att sköta insamling och hantering av hushållssopor.

Verksamheten omfattar insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle och avfall, samt deponering. Vi tar emot 350 000 ton avfall varje år och omsätter 360 Mkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy