Skip to main content

Nu ska det bli ännu mer baconbränsle och grötgödsel av Södertörnsbornas matavfall

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2016 06:00 CEST

Det är ingen hemlighet att vi i Stockholmsregionen är rätt dåliga på att samla in matavfall, i jämförelse med övriga landet. Antalet ton matavfall som omvandlas till biogas och biogödsel är förhållandevis låga. Men nu ska det bli ändring på det.

I Sverige slängs varje år ungefär en miljon ton matavfall i soppåsarna. En miljon ton som istället kan användas som biogödsel på åkermark och drivmedel till bussar, taxibilar och sopbilar.

- Endast en fjärdedel av allt matavfall i Stockholmsregionen sorteras rätt. I SRVs fem ägarkommuner sorterar ca 40 % av hushållen ut sitt matavfall. 

Därför görs nu en gemensam satsning av länets kommuner för att uppmärksamma och informera invånarna i regionen om vikten av att sortera ut matavfallet och hur man enkelt kommer igång.

Det finns ett nationellt mål som säger att minst hälften av allt matavfall ska sorteras ut och tas omhand år 2018. Kommunerna i Stockholms län har tillsammans nått ungefär halvvägs.

- Med väldigt enkla medel kan alla i Stockholmsregionen bidra till att nå det här målet genom att sortera ut sitt matavfall och därmed förbättra miljön när fler bussar och bilar kan drivas med biogas istället för fossila bränslen, säger Teresa Frykman kommunikationschef på avfallsbolaget SÖRAB och regional presskontakt för kampanjen.

Det finns ett nationellt mål som säger att minst hälften av allt matavfall ska sorteras ut och tas omhand år 2018. Kommunerna i Stockholms län har tillsammans nått ungefär halvvägs

Kontaktpersoner

Regional presskontakt för kampanjen
Teresa Frykman, SÖRAB
Tel: 08-505 804 04
E-post: teresa.frykman@sorab.se

Lokal presskontakt
Maria Pettersson, SRV återvinning AB
Tel: 08-522 237 83
E-post: maria.pettersson@srvatervinning.se

SRV återvinning AB är ett expansivt processorienterat tjänsteföretag som erbjuder kundanpassad, konkurrenskraftig och miljöriktig avfallshantering.

SRV återvinning är ett aktiebolag ägt av fem kommuner på Södertörn: Huddinge, Haninge, Botkyrka, Salem och Nynäshamn. Kommunerna har gett SRV i uppdrag* att sköta insamling och hantering av hushållssopor. Det är även SRV som fakturerar dessa tjänster.

Verksamheten omfattar insamling och förädling av återvinningsmaterial, bränsle och avfall, samt deponering. Vi är idag 200 anställda och tar emot 253 000 ton avfall varje år och omsätter 409 Mkr.

SRV hämtar sopor från 137 000 hushåll i ägarkom­munerna. Företaget har också 5300 företags- och verksamhetskunder – allt från små och stora företag till bostadsrättsförening­ar, daghem och organisationer.

SRV återvinning har en stor återvinningsanläggning vid Gladö Kvarn i Huddinge. Anläggningen är den till ytan största i Sverige. Vi driver också åtta återvinningscentraler, för i första hand hushållen, inom de fem ägarkommunerna.

Vi har en av landets lägsta soptaxor. Den låga taxan beror till stor del på att hushållen källsorterar så noggrant. Det kostar pengar att förbränna sopor, så ju mer vi sorterar desto lägre blir taxorna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.