Skip to main content

Allt fler energibolag ansluter sig till SSG Produktdatabas

Nyhet   •   Sep 05, 2014 11:13 CEST

Allt fler svenska energibolag ansluter sig till SSG Produktdatabas. Senaste i raden är Fortum Värme med sina fyra kraftvärmeverk och en värmepumpanläggning i Stockholm.

”Vi ser en stor potential i att kunna minska förrådsvärdet och vi räknar med att projektet går med vinst redan efter år två”, säger Lars-Erik Djupenström, ansvarig för verksamhetsutveckling vid Fortum Värme.

Allt fler energibolag ansluter sig till SSG Produktdatabas. Sedan tidigare finns Mälarenergi, Bomhus Energi och Övik Energi med i samarbetet.

Stora på fjärrvärme

Fortum är ett av Sveriges ledande energibolag och Sverige är en av företagets viktigaste hemmamarknader. Energikoncernen, som har 20140 anställda i Sverige, producerar, distribuerar och säljer både el, värme och kyla.

Fortums svenska fjärrvärmeverksamhet finns i sex kommuner, 128 av Fortums 161 vattenkraftverk ligger i Sverige och Fortum är dessutom delägare i de sex kärnkraftsreaktorerna i Oskarshamn och Forsmark.

”Vi är stora på fjärrvärmesidan. Vi producerar energi i flera hundra värmeverk och värmecentraler samt i 23 kraftvärmeanläggningar i sju olika länder. I Sverige finns Fortum Värme, som är samägt med Stockholms stad, som i sin tur driver fem fjärrvärmeverk – Brista, Hässelby, Högdalen och Värtaverket – samt en värmepumpanläggning i Hammarby”, säger Lars-Erik Djupenström, ansvarig för verksamhetsutveckling vid Fortum Värme.

Många dubbletter

Lars-Erik Djupenström var med och installerade SSG Produktdatabas på Stora Enso Fors.

”Där hade vi ett förråd med 26 000 reservdelar och jag såg tydligt fördelarna med införandet av SSG Produktdatabas”, förklarar Lars-Erik Djupenström.

När han flyttade till Fortum Värme och blev ansvarig för underhållsutvecklingen i företaget såg han även här en stor och tydlig potential med en bättre kontroll över förrådet i samband med en anslutning till SSG Produktdatabas.

”Vi har fyra stora kraftvärmeanläggningar i Stockholmsregionen, där alla har sina egna förråd.”

Ordningen har varit otillfredsställande.

”Vi hittar inte reservdelar när vi akut behöver dem, utan väljer då att gå direkt till leverantörerna istället, vilket skapar onödiga merkostnader. Dessutom tror jag att vi har många dubbletter i våra fyra olika förråd. Vi tror att vi sammantaget har runt 30 000 reservdelar, men troligen är antalet mindre när vi upptäcker alla dubbletter.”

Omfattande arbete

Det omfattande arbetet med att ta kontroll över förråden har nu inletts.

”Det är ett stort jobb och mycket detektivarbete, men vi tror att vi ska kunna genomföra projektet på tre år. Det måste få ta tid, eftersom det är viktigt att vi gör det med stor precision och hög kvalitet.  Arbetet kräver minst en person per förråd på heltid”, säger Lars-Erik Djupenström.

Sammantaget räknar han med att projektet kommer att sysselsätta fem personer på heltid plus att det även kommer att involvera Fortum Värmes underhållsingenjörer.

Stor potential

Målbilden är glasklar.

”Vi vill att detta projekt ska hjälpa oss att snabbt hitta våra reservdelar och därmed undvika onödiga tilläggskostnader, vi vill minska förrådsvärdet och vi vill hoppa över ett leverantörsled genom att köpa reservdelarna direkt av tillverkarna”, säger han.

Kalkylerna ser mycket förhoppningsfulla ut.

”Vi ser en stor potential i att kunna minska förrådsvärdet. Vi har medvetet varit väldigt defensiva i våra beräkningar. Trots detta ser vi stor potential och vi tror att projektet kommer att kosta oss någon miljon första året, men redan under det andra året är kostnaderna noll och åren därefter redovisar projektet vinst.”

Detta är bara början

Lars-Erik Djupenström vet att arbetet inte är slut efter detta.

”När vi vet vad vi har i våra förråd blir nästa steg att med hjälp av kritikalitetsanalyser göra en klassificering av våra reservdelar i syfte att säkerställa att vi har rätt reservdelar på förrådet och att hålla förrådsvärdet på minimal nivå.”

På Fortum ser man en stor fördel med att allt fler energibolag ansluter sig till SSG Produktdatabas.

”Ju fler energibolag vi blir desto större blir det virtuella förrådet och desto lättare blir det att låna reservdelar av varandra.”


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy