This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Nyhet -

CLP-anpassning av SSGs standarder för märkning av trycksatta anordningar

SSG Rörsystemkommittés arbetsgrupp R3 genomför just nu två genomgripande arbeten för att anpassa SSGs standarder för märkning av trycksatta anordningar vid användning, SSG 7571, till den europeiska CLP-förordningen om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar, ”EG 1272/2008.

Projektet har namnet ”Märkning av trycksatta anordningar vid användning”.

Förordningen CLP (Classification, Labelling and Packaging) grundas på FNs globalt harmoniserade system GHS. Den nya utgåvan av SSG 7571, som kommer att ges ut under våren 2012, blir en guideline för hur industrin ska märka sina rörledningar och behållare enligt den nya CLP-förordningen och föreskriften AFS 2011:19, ”Kemiska arbetsmiljörisker som träder i kraft 2012-07-01.

Ämnen

Taggar

Regioner


SSG Standard Solutions Group AB 
Skönsbergsvägen 3 
856 41 Sundsvall 

Telefon: 060 - 14 15 00 
Support: 060 - 14 15 10 

info@ssg.se
https://www.ssg.se

Presskontakt