Skip to main content

Digitalisering ett nytt fokusområde för SSG

Nyhet   •   Jan 03, 2017 07:45 CET

SSGs VD Mats Jakobsson

Under hösten har det varit bråda dagar för SSG och företagets nya VD Mats Jakobsson. Efter bara ett halvår på chefsposten har SSG fått en ny organisation med jämlik ledning och med en väsentlig förstärkning av kundfokus.

– Vi har också antagit en övergripande målsättning att fokusera på de tre områdena arbetsmiljö, hållbarhet och digitalisering, vilket ligger helt i linje med vad den svenska industrin anser vara några av sina största framtida utmaningar, säger Mats Jakobsson i denna intervju.

I december har du varit VD i sex månader för SSG. Det har hänt mycket under denna tid?

”Ja, vi har framför allt tagit initiativ till att förtydliga organisationen, utifrån den nya strategi som finns för bolaget och som vi vill att SSG ska stå för. Bland annat har vi ytterligare stärkt vår samverkan med industrin. Samverkan är den unika del ur vilken SSG har sitt ursprung. Men vi har dessutom stärkt upp tjänstebenet, där både tjänsteägarna och nya branschindelade KAM-ansvariga (Key Account Managers) numera arbetar tillsammans. SSG skall arbeta brett ut mot kunder i alla branscher och även stärka erbjudandet för industrins viktiga entreprenörer. Här finns en stor tillväxtpotential, eftersom jag är övertygad om att många av våra tjänster skulle kunna ge kundnytta i alla industrinära branscher.

Vi har också antagit en övergripande målsättning att fokusera på tre olika områden - arbetsmiljö, hållbarhet och digitalisering - tre fokusområden som ligger helt i linje med vad den svenska industrin anser vara några av sina största framtida utmaningar. Här kan vi vässa organisationen ytterligare och här finns det mycket mer att göra.

Inom arbetsmiljö handlar det om framför allt personsäkerhet och processäkerhet och inom hållbarhet har vi inledningsvis valt att fokusera på produktivitet och underhåll. Miljöområdet, där vi redan har SSG Miljöpass, är en annan viktig framtida hållbarhetssatsning för SSG.

Varje fokusområde har sina egna utvecklingsansvariga. För arbetsmiljö är det Sara Vedin, för hållbarhet är det Matti Tuikkanen och för digitalisering är det Johan Engman.”

Vad händer inom digitaliseringsområdet?

”Det är ett helt nytt fokusområde för oss, även om en hel del av våra produkter redan är digitala. SSG Entre är ju en digitaliserad säkerhetsutbildning och nya SSG Produktdatabas 4.0, som relanseras under våren 2017, ger oss och industrin helt andra digitala utvecklingsmöjligheter för såväl inköp, som underhåll och förrådsoptimering . Inom digitaliseringsområdet har vi också inlett ett nära samarbete med Mittuniversitetet med flera intressanta utvecklingsprojekt.

Det är helt tydligt att vi inom industrin just nu upplever ett paradigmskifte. Från att vi tidigare har producerat så stora volymer som möjligt ska vi framöver med digitaliseringens hjälp vara så hållbara som möjligt samtidigt som vi skapar så smarta och miljövänliga lösningar för våra slutkunder som möjligt.”

Ni har också fått flera nyanställda?

”Ja, vi eftersträvar att bli starkare i gränssnittet med våra kunder när det gäller att erbjuda, utveckla och leverera. Dessutom förstärker vi vår starkt växande organisation med en HR-chef, som börjar sitt arbete nu i december.”

SSG har dessutom tagit viktiga steg mot att bli ett helt jämlikt företag?

”Ja, det har varit en av mina viktigaste uppgifter att ta itu med som ny VD för SSG. SSG är i grunden ett mycket jämställt bolag med en majoritet kvinnliga anställda och vi har nu fått en ny ledningsgrupp, som speglar hur den övriga organisationen ser ut. Men vi är numera inte bara jämställda i ledningsgruppen, utan även styrelsen har fått en jämn fördelning av kvinnor och män. Jag tycker att det är mycket stimulerande att arbeta i ett jämställt företag, det blir en helt annan dynamik när det gäller dialog och utveckling.”

Strävar ni även efter att göra SSGs kommittéer mer jämlika?

”Ja, även vårt kommittéarbete bör långsiktigt genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Våra kommittéer har en lång historia och vi är mycket stolta över vad de hittills har åstadkommit. Sammansättningen av dagens kommittéer sker dock i en nära dialog med medlemsföretagen. Under hösten har vi fått in nya processledare med industriella bakgrunder, varav ytterligare en kvinna, och vi ser kontinuerligt över hur vi ska fortsätta utveckla kommittéarbetet. Vi vill ju bland annat få in mer representation från andra delar av industrin och när vi i dessa sammanhang rekryterar nya ledamöter vore det fantastiskt bra om vi även kunde locka till oss fler kvinnliga kommittéledamöter.

Vilka framtida utmaningar ser du för den fortsatta utvecklingen av SSG?

”Vi behöver framför allt stärka våra interna processer. Vi behöver utveckla ett mer modernt systemstöd och trygga att den interna motorn underlättar vår vardag. Vi behöver också ytterligare förstärka spetskompetensen inom våra fokusområden. Som beställande produktionschef i industrin vände jag mig tidigare bara till sådana kompetenta personer, som hade specifika kunskaper inom vissa områden. Inom exempelvis elansvarsområdet arbetar vi redan precis så. Här har vi flera kunniga personer, som vet vilka behov industrin har, som hjälper industrin att göra behovsanalyser och som håller egna föreläsningar och utbildningar ute på anläggningarna. Vi behöver fler sådana konceptkonsulter, som kan gå ut och göra analyser hos industrin och stödja kunderna på ett bra sätt.

Det finns också mer att göra på entreprenörssidan. Idag är anläggningarna kravställande gentemot entreprenörerna som därmed använder våra tjänster, men vi skulle även vilja bidra till en bättre vardag för entreprenörerna och hjälpa dem att få en bra och smidig hantering i arbetet med sina kunder. Att stärka entreprenörernas erbjudande att enklare bedriva sina affärer.

Vi har tidigare inte heller varit tillräckligt duktiga på att kommunicera nyttan med alla våra bra tjänster. Kunderna har tjänsterna, men de använder dem inte alltid på bästa sätt. Här finns det förbättringspotential.

En annan närliggande utmaning för SSG är att fastställa strategier inom alla våra tre fokusområden. Vi måste bestämma i vilken takt vi ska göra allting. Vi måste vidare se till att det vi gör har en fortsatt stark förankring inom industrin och kvaliteten på våra produkter och tjänster är bäst på marknaden. Det är SSG som proaktivt ska hjälpa industrin att driva utvecklingen inom våra fokusområden framåt.” 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy