Skip to main content

Entre-passet som inpasseringskort

Nyhet   •   Okt 25, 2010 12:20 CEST

SSG har nu fattat beslut om att Entre-passen från en viss tidpunkt kommer att levereras i ett format som gör det möjligt att utnyttja dem i de flesta på marknaden förekommande inpasseringssystem. Detta medför en smidigare inpassering, bättre kontroll, minskad administration och färre kort att hålla reda på för entreprenörerna.

Under våren genomfördes en förstudie tillsammans med en referensgrupp från industrin för att undersöka möjligheten att utveckla Entre-passet till att fungera som ett inpasseringskort i industrins inpasseringssystem. Under sommaren och hösten har detta undersökts ytterligare, då vi i ett förprojekt gått igenom industrins intresse att gå vidare samt bedömt nyttoeffekter och kostnader för genomförande.

Intresse och nyttoeffekter har visat sig så stora att SSG nu har fattat beslut om att gå vidare, vilket innebär att från en viss tidpunkt kommer Entre-passen att levereras i ett format som gör det möjligt att utnyttja dem i de flesta på marknaden förekommande inpasseringssystem. Entre-passen kommer att vara försedd med streckkod, magnetremsa, RFID i form av Mifare samt EM4102.

Stora fördelar

Löpande kommer SSG att utveckla funktioner som ska möjliggöra kommunikation mellan SSGs Entredatabas och egna system för att kunna få en smidig inpassering. En uppenbar fördel är att industrin på ett effektivare sätt än idag får en bra kontroll på att de som passerar genom grindarna också uppfyller krav gällande SSG Entre. Minskad administration av egna inpasseringskort är andra fördelar samt att entreprenörer som reser på flera industrier behöver hålla rätt på färre kort.

För att finansiera denna utveckling och skapa alla dessa möjligheter höjs priset på Entre-passet från idag 750 kr till 800 kr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera