Skip to main content

Ett sammansvetsat utbildningssamarbete

Nyhet   •   Okt 29, 2012 12:21 CET

SSG har inlett ett nära samarbete inom svetsområdet med Svetskommissionen. Initialt kommer SSGs utbildningar SSG Svets (förenklad o avancerad) att erbjudas i Svetskommissionens kursutbud.

- Vi är mycket glada över detta samarbete, som vi hoppas mycket på framöver, förklarar Pia Borg, tekniksekreterare och kursansvarig  på Svetskommissionen.

Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för opartisk samverkan mellan företag, institutioner och myndigheter med verksamhet inom svetsning och annan sammanfogning. Syftet är att bidra till fogningsteknikens utveckling i Sverige.

Organisationens uppbyggnad påminner om SSG.

- Vi har omkring 400 medlemsföretag, som arbetar med svetsning och sammanfogning. Dessa bildar ett nätverk med flera hundra experter fördelade på ett 30-tal arbetsgrupper.

Vi stöder våra medlemmar med en omfattande kursverksamhet och tillhandahåller det senaste inom området sammanfogning via facktidningar, handböcker och rekommendationer, förklarar Pia Borg och fortsätter:

- Vi är även kvalitetsansvariga för utbildning och examinering inom International Institute of Welding (IIW) och European Welding Federation (EWF). Utbildning och forskning är viktiga för hela branschens framtid. Dessutom är vi, tillsammans med SIS, det svenska navet för standardisering inom det internationella svetsområdet.

Gemensamma intressen

Mats Karlsson, ansvarig för SSGs affärsområde Teknik och underhåll, tillägger:

- Vi har gemensamma intressen och ett gemensamt syfte när det gäller att förmedla budskapet om regelverken kring svetsning och svetsansvar till den breda målgrupp, som alla berörs av kraven - chefer, arbetsledare, underhållspersonal, inköpare och entreprenörer.

Avsikten är att Svetskommissionen till att börja med kommer att erbjuda sina 400 medlemsföretag SSGs webbutbildning i svetssäkerhet – SSG Svets.

- Kursen riktar sig till de svetsansvarigas omvärld. Vi ser att de som har behov av den här kursen också är de som är svårast att nå och motivera att åka iväg på en kurs. Då är webbutbildning ett fantastiskt sett att nå just dessa personer och SSG är erkänt duktiga på att ta fram bra webbutbildningar. Utbildningen bidrar till att höja totala kvalitetstänkandet inom företaget och öka förståelsen för den svåra process svetsning är. Jag är väldigt glad över och hoppas mycket på det här samarbetet, säger Pia Borg.

Nyckelöppnare

Svetskommissionen erbjuder idag sina medlemmar ett brett spektra av olika lärarledda och mer fördjupade svetsutbildningar.

- En avsikt är därför också att SSGs två bredare webbutbildningar ska kunna fungera som nyckelöppnare för Svetskommissionens mer initierade svetsutbildningar. Så båda organisationerna har mycket att vinna på detta samarbete, säger Tomas Kristensson, projektledare för SSG Svets.

Detta är SSG Svets

SSGs industrianpassade utbildningen i ansvar och regler runt svetsning – SSG Svets - är den mest omfattande webbutbildning SSG hittills har tagit fram.

Svetsning är den dominerande fogningsmetoden vid tillverkningar av stålkonstruktioner och felaktiga arbeten kan leda till svåra olycksfall och betydande kostnadsökningar. Mot denna bakgrund har SSG tagit fram utbildningen tillsammans med bland annat SSAB i Oxelösund, Södra Cell Mörrum, Boliden, Korsnäs och en bred referensgrupp med experter.

SSG Svets finns i två versioner – en grundutbildning och dels en avancerad, som är fördelad i tre olika utbildningsetapper. Grundutbildningen vänder sig till svetsare, montörer, operatörer, reparatörer, projektledare, montageledare, inköpare och leverantörer medan den avancerade vänder sig till svetsansvariga, underhållstekniker, projektledare, arbetsledare, drifttekniker, konstruktörer, tekniska chefer och konsulter. Gemensamt för alla är att de ofta är handläggare och beställare av svetsarbeten.

Målet med utbildningen är att deltagarna ska få förståelse för och bli insatt i de lagar, föreskrifter och standarder och normer, som de redan förväntas i sitt ansvar känna till och förstå.

Utbildningen följer arbetsgången inom svets, från planering via genomförande till kontroll.

Utbildningen inriktar sig främst på aktiviteter, som är av stor betydelse för svetsens kvalitet, och omfattar ansvar för svetsade konstruktioner, svetsarbete och underhåll.

Att utbildningen är webbaserad innebär att kursdeltagaren kan göra den på egen tid när denne själv önskar, vilket innebär inte nödvändigtvis på arbetstid.

Kontaktpersoner

Mats Karlsson, Affärsområdesansvarig Teknik, tfn 060-14 15 21, e-post mats.karlsson@ssg.se Tomas Kristensson, Projektledare utbildning, tfn 070-606 96 69, e-post tomas.kristensson@ssg.se

Mer information finns på www.ssg.se och i produktbladet.

Mer om fogning finns på Svetskommissionens sida www.svets.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy