Skip to main content

Inspiration och skratt på SSG Elansvarsträff

Nyhet   •   Dec 09, 2013 07:52 CET

Den 20 november anordnades för 15:e gången SSG Elansvarsträff, traditionsenligt på Nova Park Conference i Knivsta. SSG Elansvarsträff är ett uppskattat forum inom elansvar och elsäkerhet och lockar ett 60-tal deltagare per år. Under temat inspiration samlades några av Sveriges vassaste kompetenser inom elområdet för att lyssna på föredrag och diskutera branschnyheter under två dagar och föra branschen framåt.

SSG Elansvarsträff har blivit ett ständigt återkommande evenemang kring elansvar i Sverige. Med temat inspiration hoppades arrangörerna Tomas Kristensson, Johnny Jansson och Patrik Eriksson på SSG att ge den samlade publiken lite energi och fart i att föra branschen och elsäkerhetsarbetet framåt.

- ”Inspiration är viktigt för att kunna göra ett bra arbete, också inom elansvar”. Vi har försökt att inspirera under våra utbildningar, så därför ville vi göra det också under elansvarsträffen”, säger Johnny Jansson

Sedvanligt inleddes SSG Säkerhetskonferens med att Elsäkerhetsverket berättade om nyheter inom området. Bosse Johansson, överinspektör för Elsäkerhetsverket region väst, visade "Tre spår mot förändrad behörighet!". De tre spåren var:

  1. Ny behörighetsföreskrift EKSÄK-FS 2013:1(1/1-14) där bl.a. avsteg från krav på anställningsförhållande görs. Deltagarna engagerades i frågeställningar hur och vad som kan avtalas.
  2. Försöksverksamhet med prov under hösten 2013. Personer som vill ha behörighet erbjuds att få göra ett omfattande skriftligt och praktiskt prov för att visa sin kompetens. Resultatet skall presenteras i en rapport senast 31/12-13.
  3. Det tredje och sista spåret från Elsäkerhetsverket var att behörighetsfrågan nu utreds av regeringen. Ett behörighetssystem som är begripligt och tryggt önskas.

Vad behöver man ha koll på?

Efter Elsäkerhetsverkets presentation var det dags för SSGs nye elprofil Patrik Eriksson att presentera sig. Patrik anställdes på SSG i februari i år som projektledare inom utbildning, och ställde frågan till deltagarna vad vi egentligen behöver ha koll på som elansvarig? Elsäkerhetsarbetet är stort och innefattar allt ifrån utförande till behörighet och livräddning. Patrik undrade var den samlade publiken stod i elsäkerhetsarbetet, och lät dem besvara 20 frågor där de fick gradera sig själva. Frågorna som uppskattades av publiken, och efter att de var ställda berättade Patrik att det är lättare än man tror att hålla koll på elsäkerhetsarbetet. De frågor han hade ställt hade hämtats ur innehållsförteckningen i SSG SAMDok El, som är en interaktiv tjänst för att skapa ett ledningssystem inom elområdet och som dessutom uppfyller Elsäkerhetsverkets krav vid en systemtillsyn. SSG har lång erfarenhet inom säkerhets- och ansvarsfrågor inom el och har arbetat fram SAMDok El just för att hjälpa företag med arbetet kring elsäkerheten. Mer information om SSG SAMDok kan fås här: SSG SAMDok.

Inspiration från PG Wettsjö

Efter en välförtjänt lunchpaus rivstartade SSG Elansvarsträff med PG Wettsjö på scenen. PG Wettsjö, som är en av Sveriges främsta föreläsare inom sälj, kundservice och motivation, och arbetar till vardags på EQP Business school. PG inledde sin föreläsning i högt tempo, och engagerade publiken med skarpa analyser och pricksäkra funderingar, och berättade om egna erfarenheter och tankar kring just detta. Han berörde också kommunikation och menade att inställning och attityd påverkar i stor grad hur vi kommunicerar, till exempel att den man kommunicerar med ofta smittas av ett gott, eller dåligt humör. Vår inställning och attityd påverkar vår omgivning och sätter därmed också nivån för kommunikationen och servicen som vi ger. Han drog referenser till elitidrott där Sverige under samma period kunde få fram världsettor i tennis och där Tärnaby har fostrat några av Sveriges bästa utförsåkare trots att både byn och föreningen är liten. PG menar att dålig service och dålig kommunikation kostar pengar, varför inställning och attityd är en viktig del i hur man ska agera mot sin kund.

En elsäkerhetsresa på DynaMate

Näste talare på scenen var Dick Eriksson, som är övergripande elansvarig på Scanias anläggningar i Sverige. DynaMate är ett helägt dotterbolag av Scania som ger produktionsstöd till moderbolaget med huvudkontor i Södertälje. Dick berättade under titeln ”Entreprenörens roll – kontroll och uppföljning” om den resa som gjorts på DynaMate kring elarbetet, ett arbete som började för c:a tio år sedan. För Dick som elansvarig var det viktigt att man började prata om de brister som fanns kring elsäkerheten och hur man kunde förbättra arbetet. En första åtgärd som gjordes var att beslut om spänningssättning endast fick utföras av egen personal. De etablerade också en checklista med grundkrav för att se till att elarbetet blev riktigt gjort. Med tiden togs nya tag kring detta för att vässa det ännu mer. De ordnade möten med elentreprenörer, diskuterade internt och hade återkommande träffar. Processen tog tid men allt eftersom skärptes också kraven för elsäkerheten. De började ge information till entreprenörer, utbilda spänningssättare internt och gjorde checklistan bättre. Ett kvitto på att allt började fungera bättre var att frågor kring elarbetet började komma direkt till Dick och att spänningssättarna själva började ta initiativ och komma med förslag.Checklistan, menar Dick, har varit central i denna resa som gjort att de har kunnat få bättre kontroll på det elarbete som utförts på anläggningen.

FIE närvarade på elansvarsträffen

Siste föreläsare den första dagen var Lars Skoglund som är elsäkerhetsansvarig på Sandvik Materials i Sandviken. Lars är också VD och ordförande i FIE – Föreningen för industriell elteknik som har ett samarbete med SSG. Lars berättade om hur SSG och FIE kan samarbeta och vad som hoppas mynnas ut ur det. Förhoppningen är att de två organisationerna tillsammans blir en stark röst för svensk industri inom elområdet samt att de gemensamt kan samordna och kvalitetssäkra morgondagens utbildningsbehov. Samarbete ger styrka och säkerhet, menar Lars, och samarbete är ju något som SSG praktiserat sedan mitten av 50-talet.

Elskador inledde dag två

Där PG Wettsjös föreläsning lockade fram skrattsalvor och inspiration var den inledande föreläsningen på dag två av desto allvarligare karaktär. Skador och olyckor orsakade av el kan få förödande konsekvenser Under dag två var Fredrik Huss, överläkare på brännskadecentrum vid Uppsala Universitet, inbjuden för att prata om just detta. I Sverige finns brännskadeavdelningar i Uppsala och Linköping som har rikssjukvårdsuppdrag och patienter från hela Sverige remitteras hit. Fredrik visade statistik kring elskador där medelutbredningen för en brännskada var 14 procent TBSA (Total Burn Surface Area) och att 97 procent överlever. Den största riskfaktorn för en brännskada med dödlig utgång är att man får en inhalationsskada, att man är äldre än 60 år samt att man får en TBSA på över 40 procent. Den största åldersgruppen som drabbas av brännskador är barn mellan 0-4 år, följt av män mellan 25 och 44 år.

Fredrik Huss berättade också hur elskador påverkar kroppen och vad som sker när ström når vävnad. Vid ett omhändertagande av ett akutfall ska man följa ATLS – Advanced Trauma Life Support, som är ett system för omhändertagande vid akuta traumafall. Den ger en prioriteringslista vid ett omhändertagande för att först åtgärda det som innebär störst dödsrisk:

  • A - Luftvägar (Airway)
  • B - Andning  (Breathing)
  • C -Cirkulation (Circulation)
  • D - Medvetandepåverkan (Disability)
  • E - Exponera och undersök (Exposure)

Mycket information från SSG

Centralt under SSG Elansvarsträff är naturligtvis informationen från SSG. Under dag två informerade Johnny Jansson och Patrik Eriksson från SSG om konceptet SSG 4500. SSG 4500 är en standard framtagen av branschen som ger råd om hur elarbete ska utföras på en anläggning på ett säkert sätt. De lät också publiken engageras i den nya elsäkerhetsutbildningen från SSG. Även SSG Academy Tool berördes av SSGs affärsområdesansvarige Mats Karlsson SSG Academy Tool är ett verktyg framtaget av SSG för att hantera kompetenser kopplade till personer.

Under den andra dagen fick deltagarna också lyssna på Stefan Kriebel från Ragnar Stålskog AB som talade under titeln ”Kontroll av jordningsutrustning och räddningstången”. Ragnar Stålskog AB tillverkar elsäkerhetsutrustning och har lång erfarenhet av detta. Även Mikael Vassner från Vattenfall informerade om vad som gäller kring oljeprov samt gasprov på skötsel och underhåll av transformatorer. Det är viktigt att man från början tar oljeprov för att kunna se hur det är under hela livscykeln av transformatorn.

Viktigt att träffas

De två fullmatade dagarna kring elsäkerhet och elansvar avslutades under eftermiddagen på torsdagen. Tomas Kristensson, en av arrangörerna, var mycket nöjd med tillställningen.

- ”Det är värdefullt att samla branschen på det här sättet, det är viktigt att vi kan ha ett forum att träffas i", säger han och Patrik Eriksson avslutar:

- ”Förhoppningsvis har vi med de här två dagarna kunnat ge inspiration om hur man kan föra elsäkerhetsarbetet framåt. Det finns mycket vi kan lära av varandra”, avslutar Patrik.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera