Skip to main content

Lyckat test på SCA Ortviken - nu blir Entre-kortet även passerkort

Nyhet   •   Nov 28, 2011 10:21 CET

Inom kort kommer Entre-passen att kunna användas som inpasseringskort för de industrianläggningar, som ansluter sig till konceptet. Ett pilottest genomförs just nu på SCA Ortviken med hittills mycket goda resultat. Successivt kommer nu SCA Ortviken ta det nya systemet i bruk för löpande kontroll av entreprenörer vid anläggningens entré i Sundsvall.

Från industrins sida har önskemål länge riktats till SSG om att kunna använda Entre-passet som passerkort, så att entreprenörerna endast behöver ett kort. Därmed skulle hanteringen av inpasserande entreprenörer förenklas drastiskt med en smidigare inpassering, bättre kontroll, minskad administration och färre kort att hålla reda på för entreprenörerna

Stora fördelar

Under 2010 gjordes en förstudie tillsammans med en referensgrupp från industrin om huruvida SSGs Entre-pass även kan användas som passerkort. Förstudien visade att ett stort intresse finns. På många bruk där entreprenörerna tilldelas passerkort skulle man spara mycket tid och få bättre kontroll om man bara använde ett kort. Stora stopp är extremt arbetskrävande när det gäller hanteringen av passerkort för entreprenörer.

Dessutom minskar kostnaderna för inköp av kort, liksom de administrativa kostnaderna för att hantera behörigheter och hantering av kort för externa entreprenörer. Andra vinster är industrins kontroll över vilka som befinner sig på industriområdet ökar, liksom säkerställande att alla entreprenörer som finns inne på fabriksområdet har rätt utbildning. För entreprenörerna är fördelen att de slipper kvittera ut nya kort på varje anläggning de jobbar på.

- Vår vision och vårt mål är att skapa ett enkelt system som ger entreprenörer och anläggningsägare tillgång till olika industrier. SSG Entre styr alla behörigheter. Dessutom ger Entre-kortet en plattform för vidare utveckling av nya funktioner, säger Jan Börsheim, SSGs expert avseende inpasseringskort.

Lyckat pilottest

Ett pilottest, där befintliga inpasseringssystem har anpassats till att även acceptera Entrekort, har under hösten genomförts på SCA Ortviken med hittills mycket lovande resultat. Successivt kommer nu det nya systemet tas i bruk för löpande kontroll vid anläggningens entré.

Entre-passen levereras numera i i ett format som gör det möjligt att utnyttja dem i de flesta på marknaden förekommande inpasseringssystem. De nya Entre-passen är försedda med streckkod, magnetremsa, RFID i form av Mifare samt EM4102.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy