Skip to main content

Ny bruksanvisning till SSG 2120 riskinventering och tillbudsrapport

Nyhet   •   Nov 23, 2011 08:24 CET

SSG har tagit fram en som en bruksanvisning till SSG 2120 Riskinventering och tillbudsrapport. tagits fram, som beskriver hur detta riskinventeringsblock kan användas.

Ett av de dokument , som finns länkade till SSG Riskhanteringsmodell, är en riskinventering i fickformat, SSG 2120 Riskinventering och tillbudsrapport. En checklista hjälper till att säkerställa att arbetet planeras och utförs på ett säkert sätt. Om man i samband med att riskinventeringen genomförs eller arbetet utförs uppmärksammar en risk eller ett tillbud finns det även möjlighet att notera detta.

Även för den som inte har tillgång till SSG Riskhanteringsmodell finns det möjlighet att beställa riskinventeringsblock från SSG och ett stort antal företag inom olika branscher använder sig av dem. Som ett stöd har nu en bruksanvisning tagits fram, som beskriver hur blocket kan användas.

Årlig översyn

Den referensgrupp, som finns knuten till SSG Riskhanteringsmodell, har också genomfört den årliga översynen. Syftet med den är att säkerställa att modellen och dess dokument hela tiden hålls uppdaterade samt utvecklas vid behov.

Innehållet har setts över i sin helhet och bedömts vara aktuellt utifrån gällande föreskrifter. Bruksanvisningen till riskinventeringsblocket har lagts till i dokumentarkivet. Den nya versionen är tillgänglig för samtliga användare.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy