This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Nyhet -

Ny efterfrågad utbildning - Arbetsmiljö vid elsvetsarbete

Inom industrin utförs ofta elarbeten i utrymmen med förhöjd elsäkerhetsrisk. Det kan vara arbete med nätspänning i utrymmen där det förekommer vatten, fukt och kemikalier i kombination med trånga utrymmen till exempel ångpannor, cisterner och tankar. SSG kan nu erbjuda en ny utbildning, som är speciellt framtagen med inriktning på elarbeten inom dessa miljöer i syfte att undvika riskerna.

Utbildningen har genomförts vid flertalet industrier, däribland Holmen Braviken sågverk, SCA Edet Bruk och SCA Ortviken. Utvärderingen visar på att deltagarna verkligen fått ett uppvaknande om vilka elrisker de utsetts för i sitt arbete som svetsare.

Utbildningen ska ge kunskap i elsäkerhet vid elsvetsarbete och elarbete i utrymmen med förhöjd elrisk. Målsättningen är att ge kursdeltagaren den kunskap som krävs för att själv förebygga och planera arbetet för att uppfylla elsäkerhetskraven och för att skydda sig mot elfaran. Utbildningen vänder sig till arbetsledare, som ansvarar för personal som utför elsvetsning samt personal som elsvetsar.

För mer information om utbildningarna, vänligen kontakta Johnny Jansson, tel 060-14 15 06, E-post johnny.jansson@ssg.se eller Tomas Kristensson, tel 060-14 15 07, E-post tomas.kristensson@ssg.se

Related links

Ämnen

Taggar

Regioner


SSG Standard Solutions Group AB Skönsbergsvägen 3 856 41 Sundsvall Telefon: 060 - 14 15 00 Support: 060 - 14 15 10 info@ssg.se https://www.ssg.se

Presskontakt