This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

​Sedan den 19 februari har SSG gjort en omorganisation, där verksamheten har delats in i två olika affärsområden – Arbetsmiljö och Hållbarhet – med stödjande funktioner.

Nyhet -

Ny kundorienterad organisation för SSG

Sedan den 19 februari har SSG gjort en omorganisation, där verksamheten har delats in i två olika affärsområden – Arbetsmiljö och Hållbarhet – med stödjande funktioner.

– Vi gör detta för att skapa en tydlighet gentemot våra kunder, där arbetsmiljö och hållbarhet på ett mer självklart sätt sammanfattar våra respektive tjänstegrupper och tjänsteinriktningar, säger Mats Jakobsson, VD för SSG.

Affärsområdet Arbetsmiljö

Affärsområdet Arbetsmiljö fokuserar på arbetsmiljö och säkerhet.

– Säkerhetsfrågorna finns idag högst upp på företagens dagordningar. Vår ambition inom detta affärsområde är att hjälpa och stödja våra kunder i de utmaningar de ställs inför inom arbetsmiljöområdet. För en bättre förståelse och ett djupare insikt i företagens gemensamma problem har vi vår Säkerhetskommitté, som genom den nya organisationen blir närmare knuten till vår tjänsteproduktion och våra webbaserade utbildningar. Det innebär även att utbildningsportföljen SSG Academy med bland andra SSG Entre, ingår i detta affärsområde, säger Lena Wiig, affärsområdeschef för SSG Arbetsmiljö.

Affärsområdet Hållbarhet

Affärsområdet Hållbarhet fokuserar i första hand på produktivitet och effektivitet.

– Vår uppgift är och förblir att hjälpa industrin i sin strävan efter att uppnå en mer hållbar produktion och ett mer hållbart underhåll. Industrins produktion, inköp och underhåll är viktiga kunder för oss, men även leverantörer och tekniska konsulter, säger Mats Ullmar, affärsområdeschef för SSG Hållbarhet.

I affärsområdet ingår bland andra SSG Standarder, SSG Produktdatabas och SSG Compliance Tool, som är ett nytt verktyg för att hantera elansvaret ute på fabrikerna och företagen.

– Vi har därutöver ett flertal stödjande tjänster och ett stort antal kommittéer och arbetsgrupper samt ett 30-tal lärarledda utbildningar. Vi jobbar också aktivt med rådgivning kring våra fokusområden, säger Mats Ullmar.

En tydlig triangel

Den nya filosofin är att inom affärsområdenas olika fokusområden forma tjänsterna som en triangel, där samverkan i form av kommittéer, arbetsgrupper, användargrupper och olika samarbetsgrupper med kunder, partners och akademier utgör triangels stadiga bas.

– Nästa skikt utgörs av de standarder, som kommittéerna regelbundet producerar med hjälp av sina arbetsgrupper. Utifrån våra standarder har vi också med våra kommittéers behovsbild utvecklat standardiserade tjänster och utbildningar. På toppen av triangeln finns sedan rådgivning, som hjälper till att skapa värde och utveckla våra tjänster ute hos kunderna, säger Mats Ullmar och tillägger:

– SSGs mål är att utveckla standardiserade tjänster för industrin i kombination med en modern tjänsteutveckling. Den nya organisationen hjälper oss att samla och lättare tydliggöra och förklara vårt koncept och vår verktygslåda. Det hjälper oss också internt att odla den kompetens som behövs inom respektive affärsområde för att vara ett bra stöd för våra kunder. Vår uppgift är att vara mycket ute hos kunderna, lyssna till deras behov, se deras gemensamma utmaningar och ge dem stöd och råd kring våra tjänster.

Framtidens samverkan

Hur framtidens samverkan ska se ut blir en stor utmaning.

– Vi måste reformera vårt sätt att samarbete. Vi behöver använda oss av olika typer av samverkansgrupper och kundgrupper framöver. Industrins representanter har inte längre den tid som krävs för alla fysiska möten. Vi måste skapa fler virtuella mötesformer med gemensamma arbetsytor i molnet. Kommittéerna, som arbetar mer långsiktigt med industrins stora utmaningar, kommer fortfarande att vara viktiga, men vi behöver komplettera dessa med fler alternativa grupperingar och referensgrupper, säger Lena Wiig.

Mats Jakobsson avslutar:

– Det känns som om SSG med denna nya organisation är tydligare sammansatt och ger en ännu bättre förmågan att leverera kundnytta som gör skillnad. För detta krävs att vi har en egen vision med egna koncept, så att vi blir ännu starkare som helhet.

Related links

Ämnen

Taggar

Regioner


SSG Standard Solutions Group ABSkönsbergsvägen 3856 41 SundsvallTelefon: 060 - 14 15 00Support: 060 - 14 15 10info@ssg.sehttp://www.ssg.se

Presskontakt

Relaterade nyheter