Skip to main content

Nya ellagstiftningen och SSG 4500 i centrum på SSG Elansvarsträff

Nyhet   •   Jan 09, 2016 13:40 CET

Det finns få forum för att diskutera frågor om el och elsäkerhet i Sverige, och med en ny elsäkerhetslag i antågande hade rekordmånga samlats på SSG Elansvarsträff för att diskutera efterlevnad, den nya elbehörighetsreformen och för att få konkreta verktyg för att jobba med elsäkerhet på sin anläggning.

SSG Elansvarsträff har sedan starten 1998 haft ambitionen att föra ihop elansvariga i Sverige för att tillsammans kunna dryfta problem och lösningar kring elsäkerhet. I år hade fler än vanligt tagit chansen att besöka konferensen, och kanske kände många att behovet var större än tidigare när en ny elsäkerhetslag väntas träda i kraft under 2017 och som ställer större krav på efterlevnad på en elanläggning.

Elsäkerhetsverket ett uppskattat inslag

Temat för årets konferens, Efterlevnad, knöt an till den nya elsäkerhetslagen och flera av punkterna på programmet gav både konkreta tips och nya insikter för att lättare kunna arbeta efter lagförändringen. På plats på träffen fanns Elsäkerhetsverket, som har en viktig roll med att informera elverksamma i Sverige om vad som kommer att förändras. Elsäkerhetsverket var med både som föreläsare och hade en hörna under dagarna där deltagare kunde ställa frågor och diskutera elsäkerhet. En av representanterna från Elsäkerhetsverket var Kim Reenaas, verksjurist:

– Vi tycker att det är viktigt att få träffa de som omfattas av den nya elbehörighetsreformen, förklarar Kim Reenaas. Men det är också viktigt att ge insyn i hur vi arbetar och att kunna fånga upp synpunkter till oss i ett tidigt skede.

Elsäkerhetsverket hade en stor roll under de två dagarna, och redogjorde bland annat för hur de arbetar med lagförändringen. Att förbereda informationsinsatser är en viktig uppgift, för att de som arbetar med el ska kunna få rätt och tillförlitlig information. Elsäkerhetsverket berättade också vad som innebär med ett egenkontrollprogram, något som krävs på en elanläggning när den nya lagen träder i kraft.

Konkreta verktyg för att jobba med efterlevnad

Med Efterlevnad som tema ägnades en stor del av konferensen åt att ge deltagarna bra möjligheter med att jobba med just efterlevnad och kontroll på sin elanläggning när den nya ellagen tas i bruk. Ett inslag som fick stor uppmärksamhet var SSG Compliance Tool, som är en webbtjänst för att få struktur och ordning på anvisningar och ansvar på sin elanläggning. SSG Compliance Tool lanserades tidigare i år och är helt anpassad efter de krav som det nya regelverket ställer. En som har börjat att använda tjänsten är Stefan Sandborg, elansvarig på BillerudKorsnäs Skärblacka. Han känner sig trygg inför lagförändringen:

– Jag tror att jag klarar mig bättre än de flesta tack vare att jag har SSG Compliance Tool, säger Stefan Sandborg. Om alla hade det skulle det bli lättare för Elsäkerhetsverket att göra systemtillsyn. Med den nya ellagen så kommer arbetet att bli mer kontrollerat, men har man SSG Compliance Tool så kommer man att klara sig bra. På BillderudKorsnäs Skärblacka försöker vi jobba med egenkontroller och satsar mycket på riskanalyser. Vi har inte haft några olyckor sedan 1999.

Stefan Sandborg är en trogen gäst på SSG Elansvarsträff, och tycker att det är viktigt att träffa både kollegor och branschen:

– SSG Elansvarsträff är det enda jag åker på. Det är inte så många som förstår vad man gör på arbetet på dagarna och då är det viktigt att få träffa likasinnade. Det är också viktigt att knyta nya kontakter, framför allt om hur man löser problem. Tack vare SSG kan vi göra detta, säger Stefan Sandborg.

SSG 4500, som är en anvisning om säkerhet vid elarbete på elektriska anläggningar, gavs också stort utrymme på konferensen. SSG 4500 har nyligen uppdaterats efter det nya lagförslaget, och ger handfasta och konkreta direktiv om hur man som yrkesperson ska arbeta på en elanläggning. Under konferensen fick deltagarna en remissutgåva av anvisningen där man fick möjlighet att lämna synpunkter till SSG för fortsatt utveckling. Den slutgiltiga anvisningen beräknas utkomma efter årsskiftet.

Underhållning och allvar

Andra föreläsare under konferensen var Paal Evjenth, som drog flera skrattsalvor när han under en timme pratade om vinnande attityder och de attityder som människor har. Våra attityder kan påverkas av oss, för de är ett resultat av våra vanor, var ett av hans budskap. Som barn är man naturligt utrustad med en positiv attityd, menade han, medan man som vuxen istället lätt skaffar sig det motsatta.

Även Lars-Gunnar Gunnarsson, neurolog och överläkare vid sjukhuset i Örebro, stod på scenen och berättade om konsekvenserna med strömskador och varför det är svårdiagnosticerat. Bland annat kan skador på nerver vara fördröjda och endast ge små symptom. Vid en undersökning är det viktigt att lyssna på patientens ord och beskrivning istället för att bara förlita sig på tester.

Kontinuerlig utveckling

Johnny Jansson, en av träffens arrangörer och senior advisor på SSG, var mycket nöjd med hur de två dagarna blev.

– Vi är väldigt nöjda, framför allt med den fantastiska uppslutningen som vi hade, säger Johnny Jansson. Många återkommande deltagare tyckte att det har blivit bättre och bättre för varje år. Vi tyckte att vi hade en röd tråd genom hela konferensen, och det har vi fått höra från deltagarna också. Vi har verkligen jobbat hårt för att det skulle bli bra.

Att Elsäkerhetsverket var på plats gav också konferensen en extra krydda.

– Elsäkerhetsverkets närvaro lyfte hela konferensen, säger Johnny Jansson. De, tillsammans med att det sitter engagerade representanter från hela den svenska industrin, utgjorde en mäktig skara.

Även om konferensen nyligen har avslutats, har man redan börjat planera för vad nästa års upplaga kommer att innehålla.

– Det kommer att bli tufft att bräcka årets konferens nästa år, men vi har som mål att det ska fortsätta utvecklas. Vi jobbade mycket med delaktighet i år och gav deltagarna möjlighet att lämna synpunkter, dels på SSG 4500 men också på de frågor som ställdes till publiken via ett mentometersystem. Det ska vi ta vidare till nästa år. Delaktighet tycker vi är viktigt, avslutar Johnny Jansson.

För att ta del av presentationerna från SSG Elansvarsträff 2015, klicka här.

För att se bilder från konferensen, besök vår sida på Facebook.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy