Skip to main content

Nya krav med ny elsäkerhetslag

Nyhet   •   Nov 29, 2016 07:49 CET

1 juli 2017 träder den nya elsäkerhetslagen i kraft. Den nya lagen ställer större krav på bland annat hur anläggningar ska arbeta med elsäkerhet, till exempel med ett innehavaransvar att lagar och föreskrifter följs.

1 juli 2017 träder den nya elsäkerhetslagen i kraft. Den nya lagen ställer större krav på bland annat hur anläggningar ska arbeta med elsäkerhet, till exempel med ett innehavaransvar att lagar och föreskrifter följs.

– Ledningen måste förstå att det är deras ansvar att se till att detta efterlevs, säger Johnny Jansson, senior advisor på SSG.

Den 8 juni beslutade riksdagen om en ny elsäkerhetslag. Den nya lagen ersätter en nära 100 år gammal lag, baserad på helt annan elanvändning än vad vi har i dag. Lagen hade föregåtts av ett utredningsarbete lett av Bo Diczfalusy, med representanter i från verksamma inom el i Sverige. Den nya ellagen välkomnas av många, men innebär också förändringar för de som arbetar med el eller har elansvar.

Egenkontrollprogram ett krav

En av de största förändringarna som den nya lagen innebär är kravet på ett egenkontrollprogram för de som arbetar med elinstallationer. Programmet ska beskriva elinstallationsverksamheten, och hur man följer upp och arbetar på ett säkert sätt. Just egenkontrollprogrammet är, enligt Johnny Jansson, senior advisor på SSG och som medverkade i utredningen kring den nya lagen, något som industrin i dag inte riktigt är förberedd på.

– Få är i dag förberedda på ett egenkontrollprogram, säger Johnny Jansson. Många kommer att behöva sitta ner och analysera vad detta innebär för sin organisation. Men från och med den 1 juli så måste alla ha detta klart. Det är ingenting man kan avstå ifrån.

Allt elinstallationsarbete som utförs ska ske i enlighet med företagets egenkontrollprogram. För de som i dag är behöriga elinstallatörer blir det skillnader i att behörigheten ersätts av en auktorisation, som man ansöker om hos Elsäkerhetsverket. Har man en behörighet i dag ersätts denna automatiskt med auktorisationen. För företag som gör arbete på andra anläggningar behöver man registrera sig hos Elsäkerhetsverket, något som dock inte behövs om man bara gör arbete på sin egen anläggning. Allt detta ska vara beskrivet i egenkontrollprogrammet.

Ledningen måste förstå innebörden

Egenkontrollprogrammet gör att ansvaret att reglerna följs faller på företagen eller organisationerna, något som tidigare var kopplat till en enskild person. Att det nu blir ett innehavaransvar, och att detta ingår i organisationen menar Johnny Jansson att det är viktigt att ledningen förstår vilket ansvar de har kring att bygga upp elsäkerheten.

– Ledningen måste förstå att det numera är deras ansvar, säger Johnny Jansson, och de måste ta detta på allvar. Om man inte förstår vad den nya elsäkerhetslagen innebär för sin anläggning eller sitt företag, måste man få hjälp med det.

Elsäkerhetsverket gör tillsyn på anläggningar och företag för att se till att man följer lagen. Om en tillsyn görs efter 1 juli och man inte har ett egenkontrollprogram klart, riskerar man att Elsäkerhetsverket utdömer ett vite. Även företagets auktorisation kan tas bort.

– Man får inte utföra elinstallationsarbeten om man inte följer lagen, säger Johnny Jansson. Risken är att man får ett vitesförläggande, vilket så klart kan bli kostsamt. Men framför allt finns det risk för allvarliga olyckor med personskada som följd om man inte arbetar på ett säkert sätt.

Att se över verksamheten är en bra början

Nya lagar kräver nya arbetssätt. Att inventera verksamheten och ställa sig frågan vad man behöver göra för att uppfylla lagen är en bra början. Arbetet med att få en bra elsäkerhetsorganisation kan anses stort, men det är också en bra chans att kartlägga sin verksamhet och också effektivisera sina arbetssätt. Man kan skapa en bra bild över sin organisation och vad den har för kompetens. Är man osäker, kan man behöva hjälp med att sätta upp ett strukturerat elsäkerhetsarbete.

– Man kan behöva hjälp med detta, menar Johnny Jansson. Eftersom verksamheten nu bär ansvaret så kan man behöva assistans med att sätta upp en klar organisation för elsäkerheten. Det finns bra verktyg att använda, både för att sätta upp sin organisation, att öka sin beställarkompetens och att följa krav. Man måste tänkta att man jobbar med ett systematiskt elsäkerhetsarbete, precis som ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer om SSG Compliance tool

Läs mer om SSGs roll i elsäkerhetsutredningen

Läs mer om SSG Access och SSG Profile.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy