Skip to main content

Nytt Miljöpass för anställda inom industrin

Nyhet   •   Feb 04, 2011 13:35 CET

Inom SSG har det under en längre tid pågått ett arbete för att ta fram en ny interaktiv miljöutbildning riktad till industrins anställda. Syftet med utbildningen, som får namnet SSG Miljöpass, är att höja kompetensen hos personalen när det gäller miljöfrågor. Den kan användas som en hjälp för att uppnå krav i miljöbalken och i interna ledningssystem när det gäller att öka medvetenheten och kompetensen om påverkan på den yttre miljön.

SSG har tillsammans med en referensgrupp bestående av personer som arbetar med miljöfrågor inom industrin tagit fram material till utbildningen. Utbildningen är uppdelad i sju olika huvudavsnitt, enligt följande:

•     Inledning
•     Klimatförändringar
•     Utsläpp
•     Energi
•     Transporter
•     Avfall och återvinning
•     Aktörer

Lanseras i april

Arbetet med att lägga upp materialet i SSGs kursverktyg har påbörjats. Utbildningen kommer förutom fakta att innehålla övningar och ett avslutande kunskapstest. Det kommer att finnas en del om grundläggande miljöfrågor, en branschanpassad del och - om man så önskar - en lokal del, som är anpassad för den egna anläggningen.

Utbildningen ska lanseras i april 2011 och den första versionen av den branschanpassade delen är framtagen för skogsindustrin. Tanken är att därefter gå vidare och utveckla motsvarande del av utbildningen för fler branscher.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.