Skip to main content

Säkert miljardbygge för Karlstads Energi

Nyhet   •   Sep 08, 2014 07:50 CEST

Karlstads Energi, som just nu är på väg att slutföra miljardbygget av sitt nya, stora biobränsleeldade kraftvärmeverk, har under byggtiden ställt krav på att de flera hundra entreprenörerna ska ha genomgått SSG Entre.

”SSG Entre är det enda och bästa sättet som finns för att få vara säker på att de som kommer hit har en grundläggande kunskap om de säkerhetsregler som gäller här”, säger Peter Lind.

Karlstads Energis verksamhet är fokuserad på fjärrvärmeproduktion, elproduktion, elförsäljning och renhållning. På fjärrvärmesidan investerar Karlstads Energi just nu i ett nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk, Heden Etapp 3 vid Hedenverket, vilket är den största investeringen i Karlstads kommuns historia.

Byggstarten skedde under hösten 2012 och anläggningen står färdig hösten 2014. Det nya kraftvärmeverket kommer att ge Karlstads Energi bättre förutsättningar att hålla nere fjärrvärmepriset.

”Vi får möjlighet att fasa ut all fossil olja även vid en kall vinter, öka produktionen av förnybar el, långsiktigt säkra värmeleveranserna och förbättra möjligheterna att ansluta fler fjärrvärmekunder. Kostnaden för det nya kraftvärmeverket var beräknad till 1 043 miljoner kronor”, säger Peter Lind, värmechef vid Karlstads Energi.

Med utbyggnaden kommer Karlstads Energi kunna öka sin förnyelsebara elproduktion från ungefär 100 gigawattimmar (GWh) idag till uppskattningsvis 170 GWh, vilket motsvarar förbrukningen för 50 000 lägenheter under ett år.

Fungerar väldigt bra

Kraftvärmeverket förbereds nu för uppstart.

 ”Projektet fortsätter att utvecklas positivt och vi är nu inne i en driftsättningsfas. Under projektets gång har vi haft entreprenörer engagerade från större delen av Europa - Finland, Estland, Bulgarien, Tyskland, Portugal, Slovakien, Polen och Lettland. När det var som mest var vi 300 entreprenörer på plats. I dagsläget finns här ungefär 100 entreprenörer”, säger Peter Lind och fortsätter:

”Det har varit ett mycket stort projekt, där SSG Entre har hjälpt oss och gjort stor nytta. Vi jobbar fullt ut med SSG Entre när det gäller entreprenörer och praktikanter. Vi har haft som krav i projektet att entreprenörerna ska ha genomgått SSG Entre eller motsvarande för att finnas på arbetsplatsen. Det tycker vi har fungerat väldigt bra”, säger Peter Lind.

De flesta engagerade entreprenörer var inte bekanta med SSG Entre innan.

”Men trots att de kommit från många olika länder är det vår erfarenhet att det inte har varit något stort problem att få igenom våra önskemål och få gehör för våra krav på säkerhet”, säger Peter Lind.

Inom byggarbetsplatsområdet har ID06 också använts för in- och utpassage. I samband med att nyanlända entreprenörer kommit till byggarbetsplatsen har Entre-passet kontrollerats innan registrering i ID06.

Egna säkerhetsgenomgångar

Karlstads Energi har också genomfört egna säkerhetsgenomgångar med entreprenörerna.

”Vi har haft och har fortfarande en person, som är inhyrd som samordnare på byggarbetsplatsen. Och han har kontinuerligt med varje nytt gäng lokalt på plats haft en genomgång på svenska och engelska av vår säkerhetsinstruktion. Mestadels har det handlat om stora entreprenadföretag, där personalen är språkkunnig och van vid att arbeta utomlands”, säger Peter Lind.

Få tillbud

Antalet tillbud har hittills under projektet varit få.

”Med tanke på allt arbete som har gjorts och att det är en montagearbetsplats har det varit väldigt lite skador. Vi är ännu inte i mål, men hittills har vi - peppar, peppar – bara haft ett fåtal tillbud. Det allvarligaste hittills är en kranbil som flyttade kranen med uppfylld bom och kom i kontakt med en högspänningsledning. Som tur var utan personskador som följd. De har särskilda rutiner att följa. Där var också en person som föll från en ställning 1,5-2 meter, men inte heller här blev det någon bestående skada”, säger Peter Lind och avslutar:

”Exakt vilken betydelse SSG Entre har haft för detta är svårt att säga. Men vi känner att det är det enda och bästa sättet som finns för att få vara säker på att de som kommer hit har en grundläggande kunskap om de säkerhetsregler, som gäller här”, slutar Peter Lind.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy