Skip to main content

SSAB först ut med nya utbildningen SSG Svets

Nyhet   •   Feb 04, 2011 08:12 CET

SSAB har börjat att utbilda sina anställda i svetssäkerhet och kommer under året successivt utöka antalet kursdeltagare. Utbildningen fokuserar på de aktiviteter som har stor betydelse på svetsens kvalitet och riktar sig till alla som utför, handlägger och beställer svetsarbeten.

Svetsning är den dominerande fogningsmetoden vid tillverkningar av stålkonstruktioner och felaktiga arbeten kan leda till svåra olycksfall och betydande kostnadsökningar. Mot denna bakgrund har SSG tagit fram en säkerhetsutbildning tillsammans med bland annat SSAB i Oxelösund, Södra Cell Mörrum, Boliden, Korsnäs och en bred referensgrupp med experter.

Börje Andersson på SSAB, som är deltagare i projektgruppen, är nöjd med resultatet:

- I syfte att säkra svetsarbetet ger utbildningen ett helhetsperspektiv, både från beställaren och från svetsarens sida.

Utbildningen ska öka kännedomen om de krav som gäller inom svetsområdet och ge en ökad beställarkompetens och en säkrare industrianläggning. På så sätt vet man att arbetet utförs noggrant redan från början.

- Då krav ställs på kvalitetsstyrning enligt SS-EN 3834-2 och 3834-3 ska en svetsansvarig finnas, säger Börje Andersson. Kravet gäller vid tillverkning av trycksatta anordningar och vid utförande av stålkonstruktioner i byggnadsverk, men bör även ställas vid tillverkning av lyftanordningar.

Kontaktpersoner

Mats Karlsson, Affärsområdesansvarig Teknik, tfn 060-14 15 21, e-post mats.karlsson@ssg.se
Tomas Kristensson, Projektledare utbildning, tfn 070-606 96 69, e-post tomas.kristensson@ssg.se

Mer information finns på www.ssg.se och i produktbladet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy