Skip to main content

SSG Entre tio år: "En industrihistorisk framgångssaga"

Nyhet   •   Maj 17, 2016 16:30 CEST

SSG Entre är Sveriges mest populära säkerhetsutbildning för entreprenörer

Våren 2006 skrev svensk skogsindustri historia. Då lanserade SSGs nya Säkerhetskommitté efter två års utredningsarbete den nya säkerhetsutbildningen för entreprenörer - SSG Entre.

– När jag innan en träff i den nya Säkerhetskommittén år 2004 hade haft ett lagenligt samordningsmöte för att tala säkerhet med ett antal entreprenörer inför ett stopp på Stora Enso Kvarnsveden, så förklarade de att de redan hade hört samma sak i förra veckan på andra bruk. De menade att vi upprepade samma saker var de än kom någonstans. Då slog det mig att det här kostar pengar, säger Siv-Britt Söderberg, som då var arbetsmiljöingenjör på Stora Enso Kvarnsveden och idag är arbetsmiljöingenjör och arbetar med arbetsmiljö och hälsa för SSAB i Borlänge.

När hon sedan tog upp saken i Säkerhetskommittén var det som att slå in redan öppna dörrar. Alla hade samma erfarenheter och genast tog diskussionen vid att de tillsammans och med SSGs hjälp borde initiera en gemensam webbaserad säkerhetsutbildning.

Intensiv start

Sagt och gjort. Sune Persson, då utvecklingschef på SSG, fick i uppdrag att samordna genom att samla in erfarenheter från de inledningsvis 34 deltagande bruken och samtidigt leda utvecklingen av utbildningen internt. Han efterträddes därefter under de kommande åren först av Johan Nylander och sedan av Lena Wiig.

– Det var intensivt i början. Vi åkte ned till Stockholm och träffades en gång varje månad, säger Siv-Britt Söderberg.

De deltagande brukens förväntningar var att kunna spara både tid och pengar för såväl anläggningarna som entreprenörer. Så blev det också.

En både kort och lång resa

En första webbaserad säkerhetsutbildning togs fram, som började säljas år 2006. Därefter har tjänsten successivt växt och utvecklats.

– Det har varit många tekniska utmaningar utmed vägen. Inte minst alla webbläsare som har tillkommit under de här tio åren. Kraven på mobilitet har också ökat kontinuerligt, liksom att få in flera språk och att involvera andra kulturer. Från till att börja med kunna erbjuda utbildningen endast på svenska och engelska finns den idag på åtta olika språk. Det tillkommer ett nytt språk vartannat år, säger Lena Wiig, tjänstechef för SSG Entre.

Under de senaste två åren har Entre-passet utvecklats till Accesskortet, som numera också ger möjlighet till en fysisk inpassering.

– Det har varit en spännande och utmanande väg att gå från ett fysisk kort utan fotografi till ett elektroniskt kort med fotografi och i och med detta sätta sig in i och förstå problematiken med inpasseringar, säger Lena Wiig och tillägger:

– Under de här åren har vi också fått skapat en bra organisation på SSG. Vi har byggt upp en etablerad kursproduktionsavdelning, vi har utvecklat ett väldigt bra kundcenter och ett IT-stöd som gör att vi idag kan förvalta IT-tjänster på ett helt annat sätt än tidigare.

Svensk säkerhetsstandard

Det har även varit en pedagogisk utmaning under dessa år.

– Vi har försökt att göra människor mer berörda. Utbildningen måste vara lockande och intressant. Det får inte bli en juridisk text, utan den som gör utbildningen ska känna att det här är viktigt, säger Lena Wiig.

Idag är närmare 200 anläggningar anslutna till SSG Entre och SSG Access och närmare 200 000 entreprenörer och 10 000 skolelever har genomgått utbildningen.

– Dessutom har närmare 15 000 anställda genomgått utbildningen ute på anläggningarna. Försäljningsstatistiken pekar linjärt uppåt och förnyelsegraden är väldigt stabil. Utbildningen måste ju förnyas var tredje år, säger Lena Wiig.

Entre-utbildningen används idag inom 14 olika branscher, där skogs-, energi-, stål- och verkstadsindustrierna fortfarande är de största.

Positiva erfarenheter

De undersökningar, som SSG har genomfört, visar på en positiv upplevelse av utbildningen. Entreprenörerna är nöjda med utbildningens format och omfång. De allra flesta (80 procent) anser att den gett dem ökad kunskap om hälsa, miljö och säkerhet. Den uppskattas också för att den med hjälp av bland annat filmer är tydlig och enkel.

– På en direkt fråga till inköparna på entreprenadföretagen om de skulle använda utbildningen även om de inte hade lagkrav på sig, så svarar närmare hälften ja, vilket vi tycker är en mycket hög siffra, säger Lena Wiig.

En annan sak som uppskattas bland entreprenörerna är läs- och skrivstödet. Nästan hälften av alla de som genomgår utbildningen väljer att lyssna på texten och av dessa har 15 procent läs- och skrivsvårigheter. Därför finns möjligheten att använda sig av en läs- och skrivplatta i utbildningen.

– Det är samma stöd som också används av Dyslexiförbundet. Detta är unikt i vår utbildning, säger Lena Wiig.

Nya utmaningar

Ett framgångsrikt koncept som SSG Entre utvecklas hela tiden och utbildningen står idag inför nya utmaningar

– En av dessa är att vi måste kunna säkerställa att det är rätt person som verkligen sitter bakom datorn och gör utbildningen. Eleven måste vidare snabbt och säkert kunna komma åt utbildningen och kravställaren måste också ha bra verktyg för att kunna säkerställa att rätt personal har rätt kompetens. Vi måste även kunna koppla ihop vår kompetensdata med andra system och utveckla utbildningarna med avseende på virtual reality, 3D och nya simuleringsmöjligheter, säger Lena Wiig.

En annan stor utmaning som industrin har berör språkneutralitet.

– Mer en ökad invandrad arbetskraft blir det allt svårare att kommunicera med grupperna. Därför måste vi fundera över det pedagogiska upplägget, genom att kanske använda oss av fler bilder och symboler istället för text, säger Lena Wiig.

Vill standardisera de lokala utbildningarna

En av de ursprungliga initiativtagarna Siv-Britt Söderberg, som idag är mycket nöjd med hur SSG Entre har förvaltats och utvecklats, har önskemål om en annan radikal förbättringsåtgärd. Numera finns det cirka 100 anläggningar, som har egna kompletterande lokala utbildningar och hon tycker att det är 100 för många.

– Jag är mycket fundersam över denna utveckling, både ur säkerhets- och kostnadssynpunkt. Det är inte lätt för entreprenörerna att idag tvingas genomgå ytterligare kanske nio olika lokala utbildningar utanför grundutbildningen och hålla all extra säkerhetsinformation i minne. Även de lokala säkerhetskraven borde gå att standardisera. Jag vet att det är svårt, eftersom vi gör det idag inom SSAB för våra egna anläggningar. Bara hastigheten innanför grindarna är olika på olika ställen. Men den långsiktiga ambitionen måste ändå vara att standardisera, så att alla anläggningar har samma regler inom hela den svenska industrin. Det viktigaste är ju til syvende og sidst att vi ökar säkerheten hos entreprenörerna.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.