Skip to main content

SSG närvarande i Almedalen

Nyhet   •   Jul 07, 2012 10:43 CEST

SSG har i år besökt Almedalen i studiesyfte. 2012 har varit ett rekordår vad gäller utbud av seminarier. Mängder av intresseorganisationer var representerade och under onsdagen fanns det över 400 olika seminarier att välja bland.

Kemiindustrin i Stenungsundsregionen tillsammans med Plast- & Kemiföretagen har gjort en storsatsning och visade upp sig med den gröna profilen som huvudtema. Mycket utveckling sker där med hållbarhet i fokus. Som exempel kan nämnas gröna drivmedel (med skogsindustrin som en av råvaruleverantörerna), plaster gjorda av förnyelsebara råvaror, solen som energikälla i framtidens elbilar, nya teknologier för att utvinna fosfor ur avloppsvatten etc.

Arbetsskadekommissionen under ledning av Björn Von Sydow presenterade vad man så här långt kommit fram till, en slutrapport redovisas under hösten. Uppdraget man har är att ta fram förslag på en reformerad arbetsskadeförsäkring i syfte att:

  • Minska antalet arbetsskador och mildra konsekvenserna
  • Förbättra möjligheter till tidig rehabilitering
  • Förbättra samordning mellan olika aktörer som har ett ansvar vid arbetsskada

Slutsatser är bl a att människor idag behandlas olika bereonde på kön, var man bor i landet samt om man är född i Sverige eller utomlands. Det tar också alldeles för lång tid att handlägga ärenden. Arbetsskadeförsäkringen finansieras delvis av arbetsgivaren och avgiften är lika hög för alla oberoende av risken i arbetet eller hur seriöst arbetsgivaren bedriver sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Förändringar inom detta område är troligen att vänta i framtiden.

Byggsektorn diskuterade utmaningarna med lagen om offentlig upphandling, vit arbetskraft i byggbranschen och balansen mellan fri konkurrens och ansvarstagande vad gäller arbetsmiljö och schyssta anställningsvillkor.

Almedalen är en cocktail av våra framtida utmaningar och studeras bland annat av olika utländska organisationer för att lära av svensk demokrati. För SSG är det en liten del i pusslet med att skapa gemensamma, hållbara lösningar för den svenska industrin.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy