Skip to main content

SSG tar fram verktyg för benchmarking

Nyhet   •   Feb 07, 2013 14:58 CET

SSGs nystartade kommitté Driftsäkerhet & Effektivitet, som tidigare bland annat tagit fram underhållsstandarden SSG 2001, har under det senaste året prioriterat arbetet med benchmarking.

SSGs kommitté Driftsäkerhet & Effektivitet har nu på allvar kommit igång med sitt arbete. Målet med kommitténs arbete är att hitta gemensamma samarbetsfördelar ur ett tillgänglighets- och kostnadsperspektiv.

»Den ekonomiska nyttan av att delta består, dels i en direkt användning av resultaten i form av minskade kostnader och nya möjligheter att ta vara på den ge- mensamma kompetensen, dels i minskade projektkostnader genom samarbete«, säger Mats Karlsson, chef för SSGs affärsområde Teknik & Underhåll.

I kommittén finns representanter från Stora Enso, Holmen, Korsnäs, Metsä Board, SCA, Södra Cell, Arctic Paper, Domsjö, Cascades, Munksjö och UTEK.Ordförande för kommittén är Stora Ensos underhållsdirektör Henrik Olofsson.Under 2011 publicerade kommittén en ny utgåva av SSG 2001 Underhållseffektivitet, terminologi och nyckeltal. Därefter har arbetet varit helt fokuserat på definitioner, nyckeltal och benchmarking.

SSG Uppdragsavtal

För att de deltagande företagen ska känna sig helt trygga i sitt samarbete har kommittén med hjälp av SSG och advokater tagit fram SSG Uppdragsavtal, som ska komplettera SSG Competition Guidelines. I detta beskrivs noga vilka ramar som ska omgärda samarbetet och vilka krav som ställs på SSG och de deltagande företagen. SSG Uppdragsavtal är nu ute nu på remiss hos de deltagande bolagens jurister för utlåtande.

Definitioner och nyckeltal

Kommittén har det senaste året även arbetat med tolkningar av de definitioner, som tidigare tagits fram i SSG 2001. Alla bruk befinner sig i olika faser i sitt arbete med underhållseffektivitet.

»Det har varit nödvändigt att gemensamt tolka de definitioner som används i standarder och nyckeltal, så att möjligheter skapas för anläggningarna att leverera in kvalitetssäkrat data«, förklarar Mats Karlsson.

SSG är den part som samlar in tolkningsfrågor, samtidigt som kommittén sedan används som en remissinstans för en gemensam branschtolkning. Dessutom kan SSG vidarebefordra ärenden på Europanivå genom UTEK som numera är en del av föreningen SAMS (Swedish Asset Management Society).

»Nästa steg har därefter varit att komplettera kravspecifikationen för benchmarking samt välja ut de nyckeltal som initialt ska jämföras. Alla deltagare i kommittén har valt ut prioriterade nyckeltal, som SSG därefter sammanställt«, säger Mats Karlsson.

Verktyg för benchmarking

En av kommitténs viktigaste beslutspunkter är frågan om benchmarking av underhållsnyckeltal och val av lämpligt verktyg. En förstudie har därför inletts för att ta fram ett förslag och beslutsunderlag till en utveckling av en systemlösning eller en databas för benchmarking.

»Ges klartecken till projektet förväntas det bli genomfört under nästa år.Några av grundkriterierna är att verktyget stödjer SSG 2001 och att jämförelsen är leverantörsneutral det vill säga oberoende av vem som utför underhållet«, säger Mats Karlsson.

Utveckling av branschstandard

Parallellt med detta har kommittén även påbörjat arbetet med en Europaanpassad branschstandard från SSG för klassificering av underhållssystem.

»Det saknas idag en branschstandard för hur industrin ska klassificera och konfigurera underhållssystem med fokus på bland annat feltyper, problemkod, felorsak och åtgärd. Kommittén har därför startat en arbetsgrupp som med stöd av SS-EN ISO 14224 ska utföra arbetet«, säger Mats Karlsson och avslutar:

»Vi har därmed gjort en hel del förberedande aktiviteter och vet nu vilken väg vi ska gå.«


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy