Skip to main content

Tummen upp för SSGs besöksturné

Nyhet   •   Jan 13, 2016 11:39 CET

Under 2015 har SSG genomfört en landsomfattande besöksturné, där möten hållits med ledningsgrupper och specialister på ett 20-tal anläggningar runt om i landet. Erfarenheterna har varit mycket positiva.

Under det senaste året har SSG genomfört ett framgångsrikt projekt under namnet ”SSG Besöksturné”, där medarbetare från SSG har rest runt i landet och träffat ledningarna för flera av de anläggningar, som har personal engagerade i SSGs kommittéverksamhet. Bakgrunden till detta initiativ är de slutsatser som dragits under tidigare SSG-dagar, då tydliga önskemål framkommit om att SSG måste vara mer synlig ute på anläggningarna. Detta har också resulterat i att ett internt arbete med inriktning mot kommittéutveckling startats.

En viktig del i detta arbete har varit att tydliggöra kommittéledamotsrollen.

– Vi har i intervjuer sett att det upplevs som intressant att vara med i nätverken och därmed bidra till att skapa nytta för de egna arbetsplatserna. Vi ser därför som en av SSGs viktigaste uppgifter att öka kunskapen om kommittéernas verksamhet genom att försöka komma närmare anläggningarna. Det arbetet har vi nu påbörjat genom SSG Besöksturné, säger Per Myhrén, ansvarig för nätverksutveckling på SSG.

Riktlinjer för kommittéarbetet

Som en del av kommittéutvecklingen har SSG även tagit fram styrdokument som ska bidra till en ökad tydlighet om kommittéverksamhetens syfte och vad det innebär för de olika aktörer som är involverade.

– Vi har till exempel tydliggjort vad vi på SSG förväntar oss av en kommittéledamot före, under och efter ett kommittémöte. Det handlar om förväntningar att innan mötena samla in information från kollegor, att jobba proaktivt under mötena och därefter se till att vidareförmedla kunskapen ute på anläggningarna, säger Per Myhrén.

På arbetsgivarsidan handlar det om vad de har för policy för kommittéverksamheten.

– Här finns det en del att förbättra, även om flera av ägarbolagen nu har påbörjat ett arbete med att ta fram egna riktlinjer, vilket vi ser som positivt, säger Per Myhrén.

SSG Besöksturné

Totalt har under 2015 Anna-Karin Bohman och Henrik Smedjegård från SSG hunnit med att besöka 15 bruk inom ägarsfären plus ytterligare ett antal aktiva anläggningar, som betraktats som strategiskt intressanta.

Målsättningen har varit att träffa ledningsgrupperna för anläggningar, presentera SSG och föra en diskussion om industrins behov. De har velat informera och öka kunskapen om kommittéverksamheten och kommittéledamotens roll, hjälpa anläggningarna att få ut ännu mer ut av sin kommittéverksamhet och samtidigt givetvis stimulera till ett fortsatt och ökat engagemang. Andra syften har också varit att skapa en fördjupad relation, liksom att inhämta en ökad kunskap om industrins behov även inom SSG.

Vid sidan av ledningsmötena har SSG dessutom försökt få till stånd möten med olika specialister på varje anläggning.

– I vissa fall har vi vid sidan av ledningsgrupperna även träffat underhållschefer och tekniska ledningar, i några fall ansvariga för intern kommunikation, IT och personalansvariga, säger Anna-Karin Bohman.

Positiva erfarenheter

– Erfarenheterna från dessa besök har varit mycket positiva. Ledningsgrupperna har tyckt att det har varit givande och de har gärna velat fortsätta att stödja oss i vårt arbete. De har också förstått att kommittéarbetet är en personlig utveckling för individerna och att detta nätverkande generellt sett är viktigt för att hålla bruken uppdaterade om vad som händer i omvärlden, säger Henrik Smedjegård och får här stöd av Anna-Karin Bohman:

– Anläggningarna ser inte SSG i vardagen lika mycket nu, som när pärmarna med SSGs standarder fanns fysiskt ute på fabriksgolven. Våra besök har visat på det värdefulla arbete som de nominerade personerna från industrin gör och de värden som industrin får tillbaka.

I flera möten har det dykt upp frågor om vilka personer som ska väljas ut till kommittéerna.

– Här vill vi att företagen ska föreslå och nominera de personer som är lyhörda och har ett stort kontaktnät på sin arbetsplats. Sådana som förmår att lyfta de frågor och problem som finns på anläggningen i kommittéerna och sedan rapportera tillbaka de lösningar som kommit fram.

Olika insatta i SSGs arbete

Under besöksturnén har det blivit tydligt att ledningsgrupperna varit olika insatta i SSGs arbete. Flera har varit mycket uppdaterade, medan några har varit mer okunniga. På SCA Ortviken, där de fick besök av Henrik Smedjegård redan i mars i år, upplevdes besöket som viktigt och bra.

– Vi hade ju redan bra kunskaper om SSG. Vi är djupt engagerade i kommittéarbetet. Därför är det bra att de visar upp sig och berättar om vad som är på gång just nu. Kunskapen om SSG varierar på Ortviken också, men vi som sitter i ledningsgruppen är ganska väl medvetna om vad de håller på med, säger Kristina Enander, fabrikschef för SCA Ortviken och fortsätter:

– Vi ifrågasätter hela tiden användningen av alla våra resurser, vare sig det rör sig om SSG eller något annat externt engagemang. Vi har därför gjort en noggrann avvägning av hur många på bruket som kan engagera sig i detta. Vi vet också att om vi engagerar oss, så får vi mycket tillbaka.

Inför nästa besöksturné efterlyser SCA Ortviken mer inriktade diskussioner.

– Vi kanske kan göra en djupdykning i någon speciell kommitté och få till en djupare diskussion om vad Ortvikens ledningsgrupp här kan bidra med, säger Kristina Enander.

En del av SSGs kundvård

Projektet SSG Besöksturné är nu avslutat. Framöver är och förblir besöksverksamheten en naturlig del av det ordinarie arbetet.

– Vi fortsätter under 2016 att utöka målgruppen genom besök hos ännu fler anläggningar. Detta blir en del av vår framtida kundvård, slutar Henrik Smedjegård.

Läs mer om SSGs kommittéer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.