Skip to main content

Två nya ordföranden till bygg- och elkommittéerna

Nyhet   •   Dec 03, 2013 15:26 CET

Under november månad fick SSG två nya kommittéordföranden. I Byggkommittén ersätts Hans Bonnedahl, Eurocon, av Håkan Bylerius, till vardags projektledare på StoraEnso Renewable Packagings bygg- och anläggningsavdelning med placering på Stora Enso Skoghall. Och i Elkommittén ersätts Tony Nordström, SCA Östrand, efter åtta år som ordförande av Malin Jervant, Manager ElIA på BillerudKorsnäs AB, Gruvöns bruk.
"Det engagerade samarbetet i Elkommittén gör oss starkare oavsett vilka frågor vi väljer att driva", säger Malin Jervant i denna intervju.

Vilken är din funktion på BillerudKorsnäs AB, Gruvöns bruk?

"Just nu är jag chef för en central underhållsgrupp som ansvarar för el, instrument och automation."

Vad gjorde du tidigare?

"Jag är i grunden elektroingenjör med inriktning mot elkraft. När jag var klar med utbildningen började jag jobba som konsult och konstruktör i ett antal år innan jag kom till Fortum Service, som från början hette Gullspång Service. Där var jag bland annat chef för en mindre konstruktionsgrupp och därefter chef för ställverksentreprenader. På BillerudKorsnäs AB Gruvön har jag nu varit anställd i drygt fem år."

Hur kom det sig att du valde att satsa på el?

"Jag visste redan som barn att jag ville bli elingenjör. Min pappa är elingenjör. För mig fanns det inget annat."

Hur länge har du suttit med i Elkommittén?

"Där har jag varit ledamot i två år."

Tycker du att Elkommittén har en viktig roll att spela?

"Ja, jag tycker att Elkommittén är väldigt viktig. Vi är en mycket aktiv kommitté, vi har engagerade medlemmar och ledamöter, vi har flera möten per år och när det dyker upp nya frågor, så startar vi arbetsgrupper med rätt kompetens. Och med vårt gemensamma engagemang blir vi starkare oavsett vilka frågor vi vill driva."

Vad gör ni för att få fler tjejer och killar att välja elyrket?

"Tyvärr finns det inte så många tjejer inom el. Elsidan är över huvud taget inte så inne just nu. De som väljer teknikvägen väljer ofta andra grenar. Idag är det väldigt svårt att rekrytera elingenjörer och det är ett stort problem för branschen, som inte har förmått att visa hur spännande yrket egentligen är. Här har vi och FIE, som också finns representerat i Elkommittén, en stor utmaning och återväxten är också en fråga vi flera gånger har haft uppe på våra kommittémöten."

Hur ökar vi intresset för el?

"Det är en jätteviktig fråga, särskilt mot bakgrund av att många elingenjörer går i pension framöver."

Vilka övriga framtidsfrågor har Elkommittén att hantera framöver?

"En av de viktiga uppgifterna är också att vara med och bevaka alla de nya föreskrifter, som kommer med EU. Just nu gör EU en översyn av eldistributionen och de nya kraven på eldistributörer drabbar även vår bransch i och med att vi kan tillverka el på den ånga som blir över. Här har vi gjort ett gediget jobb. Vi fick till ett möte med de ansvariga där vi talade för vår sak, något som sedan resulterade i ett undantag för skogsindustrin. Det kommer helt säkert att dyka upp flera liknande frågor. Här har vi inom branschen en viktig roll att spela genom att se till att de som beslutar om dessa frågor verkligen förstår hur industrin fungerar och att de också får den information de behöver."

Hur viktigt är standardiseringsarbetet?

"Mycket betydelsefullt. Vi har byggt upp ett väldigt fint bibliotek med många branschstandarder. Det är jätteviktigt att vi fortsätter att driva och förvalta detta standardiseringsansvar. Genom att vi inom industrin arbetar gemensamt, så uppnår vi kostnadsfördelar eftersom vi är många som ställer samma krav. Därigenom blir produkterna mer än standardprodukter hos leverantörerna, vilket i slutändan är riktigt bra för oss."


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera