Skip to main content

Vattenburna färgsystem lika bra som lösningsmedelsburna i korrosiva miljöer

Nyhet   •   Dec 05, 2013 11:35 CET

”Med rätt förutsättningar är det fördelaktigare, eller minst likvärdigt, att använda vattenburna färger och färgsystem utifrån perspektivet korrosionsbeständighet.” Det är en av slutsatserna utifrån ett projekt som SSGs ytskyddskommitté drivit under fem år. Arbetet har mynnat ut i en rapport med erfarenheter som kan användas som underlag vid olika beslutsprocesser.

Högre krav väntas ställas på industrin att använda material och produkter som är skonsammare mot miljön och mindre hälsovådliga för målningspersonal. Därför startade hösten 2007 en arbetsgrupp inom SSGs ytskyddskommitté ett projekt med målsättning att undersöka om målning med vattenburna färger skulle kunna uppfylla kvalitetskrav motsvarande färgprodukter som hittills använts i hårda aggressiva miljöer (så kallat grovt rostskydd) genom legotillverkning. Projektet har pågått under fem år och tester har utförts på taket på Södra Cells sodapanna på bruket i Mönsterås. Miljön valdes utifrån att testobjektet skulle utsättas för hög korrosiv påverkan med östersjöförhållanden i cellulosaindustrimiljö.

Projektet har mynnat ut i en rapport, SSG 1912 Vattenburna färgsystem i korrosiva miljöer, som redovisar erfarenheter av hur vattenburna färgprodukter står sig i skogsindustrins korrosiva miljöer jämfört mot traditionellt lösningsmedelsburna. Rapporten ger förståelse för skillnaden mellan vatten- och lösningsmedelsburna färgprodukter med avseende på praktiska, tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Rapporten kan användas som underlag i olika beslutsprocesser när det gäller ytskydd.

Färgtillverkare kan allteftersom de testar sina färgprodukter och redovisar att de uppfyller ställda krav enligt SSG få dessa registrerade i SSGs fabrikatförteckning SSG 1006. Fabrikatförteckningen innehåller idag ett antal vattenburna alternativ.

Arbetsgrupp och SSGs ytskyddskommitté

Företag som deltagit i arbetsgruppen är, Södra Cell Mönsterås, Roger Duveskog Ingenjörsbyrå AB, Ostkustens Måleri AB Kalmar, Teknos,  Jotun, Hempel färg,  Tikkurila Coatings AB, International färg AB och Herb. Hagblom AB Kalmar.

Skogsindustrins miljöer ställer höga krav på korrosionsbeständighet och hållbarhet, och kraven som är ställda i SSGs ytskyddsstandard är framtagna av SSGs ytskyddskommitté, beställare/nyttjare från skogsindustrin, färgtillverkare, målningsentreprenörer och experter inom området.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera