Skip to main content

Viktigt verktyg för att stärka säkerhetskulturen vid projekt

Nyhet   •   Maj 07, 2014 12:28 CEST

Säkerhetskommitténs arbetsgrupp AG11 har tagit fram ett nytt material, som heter ”Samverkan mellan beställare och entreprenörer". Arbetsgruppens syfte är att bidra med effektiva verktyg, som SSGs kunder själva kan använda i syfte att stärka säkerhetskulturen ute på industrierna.

Bakgrunden är de erfarenheter som BillerudKorsnäs Skärblacka gjorde i samband med ett större ombyggnadsprojekt under 2011-2013. 

- Under projektet hade vi ganska höga målsättningar att ha ett bra säkerhetssamarbete med våra entreprenörer – även de utländska. Vi satte därför till en särskild skyddsorganisation som bara jobbade med recovery. Denna hade täta kontakter med entreprenörerna och projektledarna, säger Hans Frölind, arbetsmiljöingenjör på BillerudKorsnäs Skärblacka och tillika medlem i AG11.

Kräver nytt angreppssätt

Vid större projekt är det alltmer vanligt idag att de större huvudaktörerna lägger ut arbeten på flera mindre underentreprenörsföretag.

- Det är numera inte ovanligt att majoriteten av dessa entreprenörer är utländska, med helt andra arbetsvillkor och kulturer än de vi tidigare har vant oss vid. Detta medför att gamla invanda arbetssätt måste modifieras för att skapa en framgångsrik samverkan mellan beställaren och entreprenörsföretagen, säger Hans Frölind. 

Viktiga erfarenheter

Under de två projektåren kom det fram viktiga erfarenheter av att jobba med utländska entreprenörer.

- Vi har nu dokumenterat dem  i denna skrift från AG11, där de sammanfattas som sju viktiga nycklar i arbetet med säkerhetskulturen. Det är ett angreppssätt som alla kan och bör använda i samband med större projekt och revisionsstopp, säger Hans Frölind..

I samband med Sodapannaföreningens möte kommer BillerudKorsnäs Skärblackas samordnande huvudskyddsombud att presentera dessa erfarenheter i ett föredrag. 

De sju viktiga punkterna:

1. Beställarens förtroende och engagemang: Att motivera entreprenörer genom att egen personal föregår med att själva följa regelverk.

- För att motivera entreprenörer att följa regelverk är det jätteviktigt att den egna personalen gör likadant och föregår med gott exempel. Gör den inte det fungerar inte resten heller, säger Hans Frölind.

2. Klarläggande av ansvar och regelverk: Att informera samtliga inblandade om vad som gäller under projektet. 

3. Kommunikation och samverkan: Att upprätthålla samverkan och försäkra sig om en fungerande kommunikation.

4. Samordning: Att dagligen stämma av samordning vid fasta tidpunkter.

5. Användande av skyddsutrustning: Att återkommande ta upp och diskutera nyttan med skyddsutrustning med samtliga.

6. Tillrättavisande av avsteg från regelverk: Att ha ett säkerställt underlag för avvikelser innan de tas upp.

7. Uppföljning: Att efter projektets slutförande göra en uppföljning av projektets genomförande.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.