Skip to main content

Perfektion inom Fashion Logistics

Nyhet   •   Jan 31, 2017 09:30 CET

Ett nytt distributionscenter från SSI Schäfer utgör den logistiska basen för omnikanalsystemet hos den finska Stockmannkoncernen, ett av de ledande detaljhandelsföretagen i Skandinavien och Baltikum. En kombination av hängande och liggande varor och ett designkoncept som är baserat på den patenterade 3D-MATRIX Solution® gör att orderhanteringen för både butiks- och onlinehandel förenklas, eftersom den genomförs från en och samma logistikanläggning.

I mitten av oktober hade den finska varuhuskedjan Stockmann sin ”Galna Dagar”-kampanj för trettionde året. Dessa dagar brukar locka fyndsugna från när och fjärran. På bara fem dagar såldes 1,4 miljoner varor i koncernens varuhus, framför allt i flaggskeppsvaruhuset i Helsingfors. En butiksyta på 50 000 m², fördelat på åtta våningar, gör detta till Finlands största varuhus och ett av Europas största. Över en miljon kunder besökte även webbutiken under dessa dagar och de som handlade fick sina varor redan dagen efter.

För att klara sådana säsongstoppar samt bygga en stadig grund för ytterligare tillväxt och expansion av företagets verksamhet har Stockmann på senare år gjort en fullständig översyn av företagets logistik och inriktat sig mot omnikanal. Kärnan i denna strategi är distributionslagret i Tusby utanför Helsingfors, som stod klart i maj 2016. I oktober hanterade lagret för första gången internetbeställningar för ”Galna Dagar”-kampanjen. Det baseras på ett systemkoncept med moderna, framtidssäkra automationskomponenter, en plockningsstrategi som bygger på goods-to-person-principen och ett högpresterande lagerhanteringssystem som samordnar slutförandet av orderna för de olika distributionskanalerna. Efter anbudsprocessen valdes SSI Schäfer som generalentreprenör för intralogistiken i det nya byggprojektet. ”Ett intelligent materialflödeskoncept, innovativ systemteknik och attraktiv eftermarknadsservice som ger möjlighet att tillförlitligt försörja alla distributionskanaler från en enda anläggning”, är hur Stockmanns logistikchef Elina Laine förklarar beslutet att välja SSI Schäfer. ”SSI Schäfer erbjöd oss ett komplett och väl sammansatt paket för långsiktig effektivitet och investeringssäkerhet.”

Den finska varuhuskedjan som grundades 1862, är ett av de ledande detaljhandelsföretagen i Skandinavien och Baltikum. Stockmann är ett interkontinentalt företag som för närvarande har 16 dotterbolag och 700 varuhus i 16 länder, från Ryssland till Bosnien-Hercegovina och till Dubai. Företaget var tidigt med att erbjuda internethandel och var igång med detta redan vid millennieskiftet. Webbplatsen utvecklades snabbt och blev snart en av Finlands mest välbesökta webbutiker. ”Både försäljningssiffrorna och internetbeställningarna för oktober visar vilken betydelse denna form av detaljhandel nu har”, säger Laine. ”Det gjorde att det blev nödvändigt att omstrukturera vårt logistiksystem och låg till grund för utformandet av vårt nya logistikcenter.”

Vid uppstarten av det nya logistikcentret koncentrerades kapaciteten för de fyra tidigare lageranläggningarna till i Tusby. Sedan maj 2016 sker varuleveranserna till Stockmanns varuhus och även bearbetningen och utsändningen av internetbeställningar från det nya distributionscentret. Det rymmer cirka 100 000 olika produkter - totalt över 1,8 miljoner enskilda artiklar. ”Alla typer av artiklar, från stora produkter till kosmetika och inredningsartiklar till hängande textilvaror, är nu sammanförda på en plats för varje distributionskanal”, förklarar Elina Laine. ”Distributionscentret är den centrala delen i vår omnikanalstrategi.”

Att skicka leveranser till butiks- och internethandelskunder med liggande och hängande varor samt små och stora accessoarer från en enda logistikanläggning är en utmaning när material- och informationsflödet samtidigt ska vara effektivt. SSI Schäfer har tagit fram en lösning som organiserar de komplexa orderhanteringsprocesserna i tydliga strukturer. Genom att analysera hur det 29 000 m² stora lagerutrymmet, automatiseringskomponenterna och det installerade IT-utrymmet bäst kunde utnyttjas säkerställdes den erfordrade prestandan. Dessutom finns fem tekniker på plats dygnet runt, som del av konceptet SSI Resident Maintenance®, för att genomföra löpande underhåll och säkerställa konstant tillgänglighet i anläggningen.

Kärnan i konceptet är ett Shuttle-system med 130 500 uppställningsplatser med dubbelt djup för behållare. Lagret är konstruerat enligt SSI Schäfers 3D-MATRIX Solution®. 45 Shuttle-hissar och 72 Navette-Shuttles på flera nivåer ger maximal tillgänglighet och effektivitet i processerna. ”Vi var redan på jakt efter en Shuttle-lösning när vi gick ut med anbudsinbjudan”, tillägger logistikchefen Laine. ”Vi blev omedelbart imponerade av det modulära och skalbara konceptet i SSI Schäfers lösning, eftersom den erbjuder den flexibilitet som är så viktig för oss i vår verksamhet.” Dessutom ingår ett pallställslager med 7 800 lagerplatser för att ersätta pallar på hämtningsplatserna och ett trevåningslager för hängande varor som rymmer över 350 000 plagg.

Som ytterligare ett steg i struktureringsprocessen implementerade SSI Schäfer ett koncept för platsoptimering i Tusby. Hela lagerkomplexet har därför indelats i två hallar. Den ena hallen rymmer Shuttle-systemet samt ompacknings- och plockstationer för liggande varor. Pallställslagret och lagret för hängande varor finns i den andra hallen. Mellan de två hallarna finns en sekvensbuffert på en plattformskonstruktion med två helautomatiska packningsstationer. I linje med platsoptimeringskonceptet placerades arbetsstationerna på ett sådant sätt att så kompakta enheter som möjligt kunde installeras i transportsystemet. Det innebär att det finns 27 ompackningsstationer och 9 plockstationer direkt framför Shuttle-systemet. En andra nivå skapades på en plattform ovanför området för in- och utgående varor, vilken upptar ungefär en fjärdedel av plockområdet. På denna plattform installerades 22 arbetsplatser för att förbereda utskick av internetbeställningar. I den andra hallen framför lagret för hängande varor finns konsolideringsområdet för avgående varor.

”Materialflödet för varuhus- och internetbeställningar separerades alltid på grund av att olika typer av emballage och olika transportföretag användes”, säger Rami Syrjä, försäljningschef för SSI Schäfer i Finland. “Att samordna detta system, strukturera det efter buffringstider och olika prioriteringar samtidigt som den perfekta balansen bibehålls i hela anläggningen utgör en betydande utmaning vid utformandet av lagerhanteringssystemet.” Stockmann valde SSI Schäfers logistikprogram WAMAS®. Programmet ansvarar för lagerhantering, processtyrning för ett koordinerat orderslutförande och erbjuder även fullständig transparens via sina visualiseringskomponenter.

Inkommande godsleveranser sker både i avdelningarna för hängande och liggande varor. Vid ompackningsstationerna packar anställda upp plaggen som har levererats i kartonger och hänger dem på egna galgar. Efter att ha godkänts i kvalitetskontrollen matas plaggen vid behov in i en tunnel för efterbehandling där eventuella veck ångas bort innan de transporteras vidare till lagret för hängande varor. Inkommande leveranser till avdelningen för liggande varor transporteras via gaffeltruck antingen för att fylla på pallställen eller till ompackningsstationerna där de lämnas på lyftbord. På så sätt optimeras ergonomin vid ompackningen av varor i Shuttle-systemets behållare.

En transportsektion flyttar behållarna från ompackningsstationerna till transferplatser i Shuttle-systemet. ”Designen enligt 3D-MATRIX Solution® med lagring, buffring och sekvensering i ett enda system, erbjuder maximal flexibilitet och effektivitet för Stockmanns lagerhållning”, förklarar Syrjä. ”Det här är den optimala lösningen för omnikanalleverantörer.” En nyckelfunktion i konstruktionen är den ständiga, parallella samordningen av produkternas rörelse längs X-, Y- och Z-axlarna i lagret. Behållarna som transporteras från ompackningsstationerna förs över till någon av hissarna i Shuttle-systemet. Dessa förflyttar behållarna till någon av Navettes åtta transportnivåer och placerar dem på transferstationer. Där kan denna flervånings-Shuttle med lyftredskap ta med upp till fyra behållare och transportera dem till de allokerade lagringsplatserna. För varje våning kan Navetterna hantera upp till sex lagringsnivåer på varandra. Ytterligare en specialfunktion är att Navetten under en lastcykel flyttar totalt fyra lastenheter samtidigt och kan bearbeta lagringsplatser på två våningar under en och samma driftsekvens. Detta medför att lagring och hämtning kan ske samtidigt, vilket minimerar transporttiderna och fördubblar processeffektiviteten.

Hämtningen sker i omvänd ordning. Transportsystemet förflyttar behållarna till någon av de nio Pick-to-Tote-arbetsstationerna, där de plockas enligt goods-to-person-principen. Efter att de har plockats, skickas de behållare som ska levereras till varuhus tillbaka till Navette och konsolideras där tills ordern har behandlats. När internetbeställningar ska skickas transporteras behållarna direkt till packningsplatserna i området för internethandel, där de packas om i kartonger. Parallellt med det här förflyttar en transportsektion för hängande varor alla beställningar från lagret för hängande varor direkt till den aktuella packningsplatsen på plattformen. Slutligen flyttas de förseglade och etiketterade paketen ned till marknivå via ett transportsystem där de sedan sorteras efter transportföretag och dirigeras till rätt utsändningsbana.

När beställningen har bearbetats hämtar sekvensbufferten de lastbehållare som ska levereras till varuhus från Shuttle-systemet. Slutligen skrivs frakthandlingarna ut och fästs på godset vid de integrerade utskriftsstationerna innan det leds vidare till buffertbanor. På vardera av de två nivåerna, där den ena är över den andra, finns nio banor tillgängliga som en buffert för 10 (pallvagnskapacitet) eller 20 (pallkapacitet) behållare. När alla behållare för ordern har sammanförts, transporteras lastbärarna under plattformen via en transportsektion och skickas till en automatisk pallvagnsstaplare eller palleteringsrobot. Slutligen transporteras lastade pallar och pallvagnar till området för avgående gods, där de konsolideras med varorna i beställningen som har handplockats från avdelningen för hängande varor och sedan förbereds allt för lastning.

Hela systemet är i nuläget utformat för en prestanda på 55 000 orderlinjer med 180 000 artiklar per dag. Det innovativa konceptet har redan gett resultat: ”I det nya distributionscentret kan vi nu slutföra beställningar från varuhus och internetbeställningar mycket snabbare och transparentare än tidigare”, sammanfattar Stockmanns logistikchef Laine. ”Det genomgående skalbara systemet erbjuder också en hög grad av flexibilitet för vårt varierande utbud av varor och bereder vägen för ytterligare tillväxt. SSI Schäfers lösning har genomgående imponerat oss.”

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy