Skip to main content

Exemplarisk branschlösning för läkemedelsgrossister

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2014 09:00 CET

För läkemedelsgrossisten Salus har SSI Schäfer skapat en av Centraleuropas modernaste distributionscentraler i den slovenska huvudstaden Ljubljana. Resultatet är en anläggning med en enhetlig design som sammanlänkar olika lager- och plockningsområden.

Differentierade artikel- och orderstrukturer kräver maximal flexibilitet hos lagersystemet och smart sammanlänkning av plockningsstrategierna. Mot bakgrund av dessa krav har SSI Schäfer uppfört en av de modernaste distributionscentralerna i Centraleuropa för Salus, den ledande grossisten för farmaceutiska och medicinska produkter på den slovenska marknaden, räkning. ”I den gamla anläggningen befann vi oss vid gränserna för vår kapacitet”, berättar Salus projektledare Andrej Hočevar. ”Eftersom den inte heller låg bra ur trafiksynpunkt var det helt logiskt att uppföra en ny distributionscentral. Den har mer plats och – genom modern utrustning och processdesign – mer effektivitet. Därigenom kan våra kunder få bättre service.” Ordern som totalleverantör för intralogistiken gick till SSI Schäfer. Resultatet är en anläggning som med sina många speciallösningar för läkemedelshandelns behov kan kallas för en mönstergill branschlösning.

Omkring 13 000 olika artiklar ur åtta artikelgrupper med elva artikeltyper är koncentrerade i den nya distributionscentralen i Ljubljana. Det genomsnittliga varubeståndet består av ca sex miljoner olika artiklar. Lagerkomplexet innefattar 30 lagerområden med fyra olika temperaturzoner. I Salus nya distributionscentral sammanställs ordrarna för leveranser till apotek, sjukhus och behovsenheter enligt en enhetlig design som har utformats av SSI Schäfer. Den möjliggör en orderrelaterad plockning i flera steg efter olika plockningsstrategier – delvis på tre olika våningsplan.

För lagring av pallar används ett helautomatiskt höglager (HRL) med sex gångar och två kurvgående pallkranar. Mer än 5 100 avställningsplatser för enkel lagring av pallar med en vikt på vardera 1 000 kg står till förfogande i lagret. För cross-docking av helpallar har dessutom ett separat omsättningsområde inrättats. Lagring och plockning av enskilda artiklar sker via ett automatiskt smådelslager (AKL) och ett Schäfer Carousel System (SCS). Dessutom har distributionscentralen två lagerområden som betjänas manuellt: Ett specifikt komplex för lagring av temperaturstyrda artiklar, samt omfattande områden för plockning av stora mängder. Alla lager- och plockningsområden, samt den tillhörande hanteringsprocessen vid Salus styrs av lagerhanteringssystemet WAMAS från SSI Schäfer. ”Genom sammanlänkning och omfattande IT-styrning av dessa olika system och bearbetningsstrategier har vi under de senaste åren med hjälp av IT lyckats implementera ett av de mest krävande projekten, både i fråga om systemteknik och processtyrning”, berättar Peter Diener, projektledare på SSI Schäfer. ”För Salus räkning ger denna processoptimering, trots det mycket differentierade artikelsortimentet och det stora antalet artiklar, extremt korta genomgångstider, kraftigt ökad genomströmning och hög processäkerhet.”

”Tack vare den unika systemkombinationen, den omfattande processautomatiseringen och systemens prestanda kan vi varje dag sammanställa och leverera upp till 300 ordrar med sammanlagt 10 000 till 12 000 orderposter”, berättar Hočevar. Det kräver smarta varuflöden. Detta kontrollerade SSI Schäfer redan under design- och planeringsfasen för anläggningsinstallationen i form av simuleringsprojekt.

SSI Schäfer International AB är ett dotterbolag till den tyska SSI Schäfer koncernen. Verksamheten levererar, producerar och implementerar logistiklösningar i form av lagerhållning och logistik samt erbjuder kompletta optimerade lösningar inom manuell såsom fullautomatisk produktion och plocksystem. SSI Schäfer koncernen är en av världens största och ledande inom sitt område med över 10.000 anställda i 54 länder världen över

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera