Skip to main content

Maximal effektivitet med minimal automatisering

Pressmeddelande   •   Apr 14, 2016 10:00 CEST

Det är inte alltid bara automatiseringen som är avgörande för att uppnå effektiv intern logistik. På HUS Logistiikkas centrallager i Finland har SSI Schäfer ökat effektiviteten till en ny nivå genom ett minimum av automatisering. Lösningen är en flervånings entresol, med optimala processer och materialflöde, samt ett SSI Autocruiser-system för interna transporter i lagret.

Trots att det nya logistiklagret sänder läkemedelsartiklar till både sjukhuset i Helsingfors och Uusimaa (HUS) så är hela sjukhuslagret samlat i ett. ”Vi såg potentialen i att centralisera och därmed bygga nya strukturer i den interna logistiken och utnyttja samordningen det ger”, berättar Juha Pajunen, logistikchef hos HUS Logistiikka. ”Genom att inrikta sig på leverantörer, orderhantering och distribution på en plats, minskas fraktkostnaden och transporttider. Genom att optimera lagernivåer och göra processerna mer effektiva, sparar vi mer än tre miljoner euro per år.”

Projektet annonserades ut internationellt och uppdraget gick till SSI Schäfer, experten inom intralogistik. ”SSI Schäfer lämnade det bästaanbudet med en komplett helhetslösning, frånen tidig planeringsfas och rådgivning, till genomförandeoch kundservice, och fungerade som en kompetent partner redan från början”, berättar Juha Pajunen. ”Framförallt kunde vi vid konceptutformningen dra nytta av projektledningens kompetens.”

SSI Schäfer har utvecklat en intelligent, flexibel lösning med begränsad automatisering som ändå omfattar runt två tredjedelar av processerna i det nya logistiklagret – och därmed har effektiviteten i den intralogistiska orderhanteringen förbättrats markant. ”Idag har vi har en plockprestanda på fler än 850 000 orderrader per år, vilket är betydligt högre än tidigare resultat”, säger logistikchefen. ”Varje dag lämnar 16 stycken fullastade lastbilar det nya logistikcentret.”

HUS Logistiikkas har 35 000 olika produkter i sitt sortiment, allt från skalpeller till operationsutrustning. Det här breda artikelsortimentet kräver en komplex anläggnings- och materialflödesdesign, med olika storlekar på lagringsytor för en effektiv lagring och orderplockning av A-, B- och C-artiklar. Lösningen var en flervåningsentresol från SSI Schäfer där processerna för lagring och plockning av hela pallar och kartongförpackade separata artiklar är optimalt anpassade till varandra.

Grunden utgörs av det multifunktionella hyllsystemet R3000 från SSI Schäfer. Hyllsystemet har alla de komponenter som krävs för en flexibel utformning av individuella lagringslösningar. Och med standardiserade komponenter och en belastningskapacitet på upp till 5 000 kg per sektion, är R3000 också optimalt utformat för konstruktioner med hyllsystem i flera våningar. ”Detta öppnar upp för användning av lagerutrymmet ända upp till taket”, säger Ilkka Kovanen, projektledare hos SSI Schäfer, när han beskriver den här viktiga fördelen. Nästan hela byggytan är nu utrustad med 9 meter höga pallställ. Detta skapar en lagringskapacitet på 6 500pallplatser.

I det nya logistikcentret hanteras artiklar från fler än 100 olika leverantörer och produktionsanläggningar. Vid godsmottagningen sammanställs leveranserna, kontrolleras och registreras innan de går vidare. Lagerstyrningssystemet (WMS) ger ett kommando till gaffeltruckarna som därefter tar emot de inkommande varupallarna och transporterar dem till korrekt lagerplats. Styrsystemet gör gaffeltruckarna till den optimala transporten. Kommunikationen mellan lagerhanteringssystemet (WMS) och truckarna sker via WiFi.

På ytterligare 900 m2 yta är hyllsystemet integrerat från den tredje entresolnivån till en entresolanläggning i två våningar, med en pallöverlämningsstation för truckar. På en entresol, på sammanlagt 1800 m2 finns plockgångar och hyllor för lådförvaring av smådelar. På lådplatserna för de åtta kilometrarna lagras främst B-artiklar. För bekväm plockning av A-artiklar med snabb genomgång har SSI Schäfer på första entresolen dessutom en pallgenomgångshylla som kan användas för direktplockning. ”Därmed är plockprocesserna för alla småartiklar koncentrerade till ett och samma lagerutrymme och kan utföras i ett enda arbetssteg”, förklarar Illka Kovanen.

En specialfunktion: För lagring av lådor och konsolidering av orderplockningen används systemet SSI Autocruiser från SSI Schäfer. ”Det är första gången i Skandinavien som en Autocruiser används i en flervånings entresol”, berättar Illka Kovanen. ”Det betonar den maximala flexibiliteten och är perfekt lämpad för intern logistiklösning i HUS-centrallager.” Autocruiser-systemet är designat för automatisering av interna transporter av lådor, brickor och kartonger upp till en genomsnittlig genomströmningsvolym. Jämfört med konventionella transporttekniker har man med det här systemet möjlighet att spara upp till 50 procent i det aktuella segmentet.

Hos HUS Logistiikka ansluter ett integrerat lyftsystem bottenvåningen och de båda entresolplanen. De kartonger som används för lagringen packas om från de inkommande pallarna till lådor på bottenvåningen och placeras på någon av de tio Autocruiser-enheterna. Utifrånde streckkodsadresser som registreras längs hyllställen ser Autocruiser-enheten till att artiklarna vidarebefordras och fördelas till arbetsstationerna på deolika nivåernai entresolkonstruktionen. På samma sätt transporteras plockade orderartiklar ned till bottenvåningen. ”Därmed spararSSI Autocruiseravsevärda transporttider vid lagring och sammanställning av orderposterna”, säger logistikchef Juha Pajunen. ”Dessutom är transportlösningenextremt energieffektiv. Endast Autocruiser-enheterna är motoriserade och laddar själva upp batterierna längs körvägen eller vid upplockning och avlastning av lådor. Därmed förbrukar anläggningen ström först när något faktiskt transporteras.” På det här sättet uppnår SSI Autocruiser energibesparingar på upp till 70 procent, jämfört med andra interna transportlösningar.

Finlands största nätverk av logistik- och upphandlingsexperter, LOGY, har tilldelat anläggningen ”Interna logistik-priset”, inom Lagring och Transport 2015. ”Den nya anläggningen är anpassad till en bredare kundkrets, mer effektivitet och med högre kvalitet.” konstaterade juryn.

Projektet har bidragit till stor kostadsbesparing, vilket har förbättrat logistikens kvalitet och har ytterligare ökat HUS Logistiikkas leveransförmåga. ”En hellyckad lösning och ett mycket konstruktivt projektförlopp”, säger logistikchefen Juha Pajunen och fortsätter. ”Resultatet har förbättrat vår orderhantering och reaktionstid betydligt. Det övergripande konceptet ger oss en hög grad av flexibilitet även för framtida tillväxt, tack vare komponenternas skalbarhet. Vi är mycket nöjda.”

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.