Skip to main content

Fastighetsägare går samman i Skäggetorp

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 15:33 CEST

Stångåstaden, Lejonfastigheter, Willhem och Victoria Park har bildat en förening för att tillsammans driva en positiv utveckling i Skäggetorp. Arbetet ska framför allt ha fokus på trygghetsskapande initiativ.        

Den nybildade föreningen har fem huvudområden som arbetet ska koncentreras kring. Det är trygghet, boende, arbete, utbildning och fritid. Som hyresvärdar i området har medlemmarna stor kunskap om vad som händer i Skäggetorp och hur man på bästa sätt kan hjälpa till för att skapa ett positivt klimat.

- Vi vill att Skäggetorp ska vara en inspirerande och trygg livsmiljö för hela familjen, säger representanter för föreningen. Som fastighetsägare blir vi starkare och kan göra större skillnad om vi går samman om gemensamma mål för området. Inte minst i frågor som att påverka detaljplaner och att stötta konkreta initiativ där vi kontinuerligt kan följa hur det bidrar till en positiv utveckling.

Föreningens fokus på ungdomar handlar såväl om arbete som fritid. Fler ungdomar med utbildning och jobb och ökade möjligheter till en meningsfull fritid med ett utbud av aktiviteter för alla.

Föreningen kommer även att samarbeta med andra aktörer genom avtal.

För ytterligare information kontakta gärna:
Fredrik Törnqvist, vd AB Stångåstaden, tel 072-574 96 60
Ann de Jonge, vd Lejonfastigheter AB, tel 013-20 58 54
Johan Fogelberg, Fastighetsdirektör Nord,Willhem AB, tel 0708 37 36 41
Per Ekelund, fastighetschef Victoria Park AB, tel 040-16 74 53

AB Stångåstaden är det kommunägda bostadsföretaget i Linköping. Koncernen äger och förvaltar ca 18 700 lägenheter, varav ca 4 200 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Därutöver finns ca 100 bostäder av speciell kulturhistorisk karaktär i dotterbolaget Bryggaregården AB. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. AB Stångåstaden har ambitionen att bli det självklara valet för alla som vill bygga sin livsmiljö i Linköping. Bolaget planerar att bygga ytterligare 1800 bostäder fram till 2019.