Skip to main content

Fördjupad satsning i Skäggetorp

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 15:38 CEST

Stångåstaden fortsätter sin långsiktiga satsning på att förbättra området Skattegården i Skäggetorp.         

Under våren har Stångåstaden arbetat tillsammans med hyresgäster och Hyresgästföreningen för att ta fram riktlinjer i arbetet med att utveckla Skattegården.

Stångåstaden skapar en ny projekt utifrån ett kundperspektiv och kommer att arbeta mer på plats i området. Fokus kommer att ligga på att ta tillvara hyresgästernas engagemang i syfte att skapa arbetstillfällen, aktiviteter och god fastighetsutveckling.

- Vi har ett viktigt socialt ansvar för våra bostadsområden och har gjort en omfattande förstudie för att göra rätt satsning i Skattegården, säger Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden. Vår erfarenhet visar att det är otroligt viktigt att få våra hyresgäster engagerade i den här typen av projekt. Därför vill vi komma närmare dem genom att till stor del jobba på plats i Skattegården. Då blir det också lättare att fånga upp önskemål och åsikter från de boende.

Projektet kommer att innebära många olika samarbeten med hyresgäster och andra aktörer i området och sträcker sig till att börja med över fyra år.

För ytterligare information kontakta gärna:

Fredrik Törnqvist, vd, tel 072-574 96 60
Ann-Christine Thurn, chef förvaltningsutveckling, tel 013-20 85 01
Ann-Kristin Elsehamn, stadsdelsutvecklare, tel 013-20 86 58

AB Stångåstaden är det kommunägda bostadsföretaget i Linköping. Koncernen äger och förvaltar ca 18 700 lägenheter, varav ca 4 200 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Därutöver finns ca 100 bostäder av speciell kulturhistorisk karaktär i dotterbolaget Bryggaregården AB. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. AB Stångåstaden har ambitionen att bli det självklara valet för alla som vill bygga sin livsmiljö i Linköping. Bolaget planerar att bygga ytterligare 1800 bostäder fram till 2019.