Skip to main content

Högt tryck på hyresrätter i Linköping

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2019 13:11 CEST

Såhär kan en flyttkedja se ut. Ett par lämnar varsin 1:a. De flyttar in i en 2:a som blivit för liten för en nybliven familj. Villan familjen flyttar in i blir i sin tur ledig eftersom ett äldre par väljer att flytta till en lägenhet.

Stångåstaden ser en fortsatt hög efterfrågan på hyresrätter i Linköping. En hög takt av nyproducerade lägenheter har dock dämpat trycket något och skapat flyttkedjor som öppnar upp för fler, framför allt yngre, att få en bostad. Det konstateras när Stångåstaden summerar boendestatistik för 2018.

-Vi ser en fortsatt hög efterfrågan på våra bostäder. Hyresrätten fortsätter att vara en attraktiv boendeform för många. Vi har i stort sett inga vakanser och ser ett ganska jämnt intresse av att bo i alla Linköpings stadsdelar. Vi ser att trycket dämpas något när vi bygger nya bostäder och det beror framför allt på att vi skapar flyttkedjor som öppnar upp för fler att få en bostad, säger Fredrik Törnqvist, vd på Stångåstaden.

Totalt står drygt 78 000 personer i Stångåstadens bostadskö. Undersökningar som Stångåstaden har gjort visar att ungefär 20 000 av dessa aktivt söker ett boende. Merparten av de som står i bostadskön söker alltså inte aktivt efter bostad. Totalt omsattes cirka 2 000 lägenheter under 2018. Av Stångåstadens totalt totala bostadsbestånd (exklusive Studentbostäder) har 70 % en snitthyra på under 7 000 kr per månad.

Stångåstaden har byggt mycket under de senaste åren. Dessa bostäder skapar inte enbart bostäder för de som flyttar in utan bidrar även till flyttkedjor som i sin tur frigör bostäder.

-Undersökningar som vi har gjort i samband med nyproduktioner visar att varje nybyggd lägenhet i snitt frigör två nya bostäder. Vi ser att bostäderna som frigörs framför allt går till yngre personer. Vi ser också att bostäderna som frigörs i regel har en lägre hyra än de nyproducerade bostäderna, säger Ulf Gustafsson, förvaltningschef på Stångåstaden.

Ett exempel på hur 30 nybyggda lägenheter i Gottfridsberg skapade en flyttkedja:

En undersökning som Stångåstaden gjorde efter att 30 nya lägenheter byggdes i Gottfridsberg visar att det är en majoritet yngre personer som ingår i flyttkedjorna, endast 14 % är 40 år eller äldre. Ser man på åldersfördelningen i de nyproducerade lägenheterna är däremot 45 % som flyttar in över 40 år.Flyttkedjorna frigör alltså bostäder för yngre. De frigör dessutom bostäder med betydligt lägre hyror än de nyproducerade lägenheterna. I samma exempel i Gottfridsberg har drygt hälften av bostäderna som frigjorts genom flyttkedjorna en hyra på mellan 5 000-7 000 kronor.

Läs mer om flyttkedjor: https://www.stangastaden.se/omoss/hallbarhet/ekonomisk-hallbarhet/Flyttkedjan

2018 i siffror

  • Totalt omsattes ungefär 2 000 lägenheter hos Stångåstaden under 2018.
  • Stångåstaden har i stort sett inga vakanser. Det är ett stort och ganska jämnt intresse för bostäder i alla stadsdelar.
  • 44 % av de som står i Stångåstadens bostadskö är mellan 17-29 år.
  • 50 % av de som står i kön önskar en 1:a eller 2:a.
  • Snittkötiden är 7,5 år.
  • Varje nyproducerad lägenhet skapar en flyttkedja som i snitt frigör två nya bostäder.
  • 70 % av Stångåstadens totala bostadsbestånd (exklusive Studentbostäder) har en snitthyra på under 7 000 kr per månad.

AB Stångåstaden är det kommunägda bostadsföretaget i Linköping. Koncernen äger och förvaltar ca 18 300 lägenheter, varav ca 4 200 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Därutöver finns ca 100 bostäder av speciell kulturhistorisk karaktär i dotterbolaget Kulturfastigheter AB. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. AB Stångåstaden har ambitionen att vara det självklara valet för alla som vill bygga sin livsmiljö i Linköping.

Bifogade filer

PDF-dokument