Skip to main content

Stångåstaden ger ut gröna företagsobligationer för att finansiera renoveringar och nyproduktion i Linköping

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 14:24 CEST

Stångåstaden ger kapitalmarknaden möjlighet att investera i projekt med miljöfokus genom att ge ut gröna företagsobligationer. Det är också ett verktyg för att öka medvetenheten om klimatrelaterade utmaningar och lösningar.        

Stångåstaden har omfattande planer för de kommande fem åren när det gäller stora nyproduktionsprojekt och renoveringsprojekt i Linköping, alla med högt ställda miljökrav. Bolaget planerar att bygga 2400 bostäder och renovera 1500-2500 bostäder inom en femårsperiod vilket innebär en investering på ca 8 000 miljoner kronor.

Stångåstaden räknar med att all kommande ny- och ombyggnation ska klassas som "gröna investeringar" och fortsättningsvis kommer flera gröna obligationer emitteras.

Arbetet omfattar obligationer för ett värde av 500 miljoner kronor och med 5 års löptid. SEB är arrangör av transaktionen och har även fungerat som rådgivare kring det gröna ramverket. Stångåstaden har kreditbetyg AA- från Standard & Poor's.

- Eftersom vi under lång tid har arbetat med hållbarhet känns det som ett naturligt nästa steg att ge ut gröna obligationer, säger Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden.

Till grund för urvalet av gröna projekt ligger ett ramverk, vars principer SEB utvecklat tillsammans med Världsbanken. Ramverket har genomlysts av den norska klimatforskningsstiftelsen Cicero.

Ramverket för de gröna obligationerna har verifierats av Centre for International Climate and Environmental Research (CICERO), ett oberoende forskningscenter knutet till Universitetet i Oslo.

För ytterligare information kontakta gärna:

Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden, tel 072-574 96 60
Sofie Moosberg, Finanschef, tel 013-20 85 11

AB Stångåstaden är det kommunägda bostadsföretaget i Linköping. Koncernen äger och förvaltar ca 18 700 lägenheter, varav ca 4 200 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Därutöver finns ca 100 bostäder av speciell kulturhistorisk karaktär i dotterbolaget Bryggaregården AB. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. AB Stångåstaden har ambitionen att bli det självklara valet för alla som vill bygga sin livsmiljö i Linköping. Bolaget planerar att bygga ytterligare 1800 bostäder fram till 2019.