Skip to main content

Stångåstaden nominerade för bästa renoveringsprojekt

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2016 10:58 CEST

Stångåstaden är ett av tre företag som är nominerade för Årets Bästa Renoveringsprojekt 2016. Det är SABO som delar ut priset med syfte att hitta goda exempel på renoveringar.

Tävlingen Årets Bästa Renoveringsprojekt vänder sig till alla byggherrar i Sverige som vill dela med sig av erfarenheter från sitt bästa renoveringsprojekt. Stångåstaden är nominerade för ombyggnaden av Isafjödursgatan 4 A-C och Tönsbergsgatan 4 A-D.

- Vår renovering har inneburit en förtätning, det vill säga fler lägenheter i samma hus, säger Anders Stjärnberg, fastighetschef. Vi har byggt både vindslägenheter och lägenheter i souterräng. Driftkostnaden för de nya lägenheterna blir låg eftersom allt redan finns, till exempel uppvärmning och städning av trapphusen.

Renoveringen är också utförd genom samverkansentreprenad. Det betyder beställare, i det här fallet Stångåstaden, och leverantör jobbar närmare mot det gemensamma målet. Det bygger på gemensamt ansvar, öppenhet och tillit. Om det uppstår förändringar i projektet blir det också enklare att hantera dom.

Vinnaren presenteras på SABO:s fastighetsdagar den 1-2 juni.

För ytterligare information kontakta gärna:
Anders Stjärnberg, fastighetschef Stångåstaden, tel. 076-770 72 79


AB Stångåstaden är det kommunägda bostadsföretaget i Linköping. Koncernen äger och förvaltar ca 18 700 lägenheter, varav ca 4 200 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Därutöver finns ca 100 bostäder av speciell kulturhistorisk karaktär i dotterbolaget Bryggaregården AB. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. AB Stångåstaden har ambitionen att bli det självklara valet för alla som vill bygga sin livsmiljö i Linköping. Bolaget planerar att bygga ytterligare 1800 bostäder fram till 2019.