Skip to main content

Stångåstadens nya hyror klara

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2018 09:06 CET

Stångåstaden och Hyresgästföreningen har kommit överens om nya hyror för 2018
från den 1 mars. Överenskommelsen innebär en höjning med 1,32 procent. För en snittlägenhet med en hyra på cirka 6 500 kronor innebär det en höjning med cirka 85 kronor per månad.

Det är framför allt ökade kostnader för drift, som till exempel fastighetsskötsel, och löpande underhåll som gör att Stångåstaden behöver höja hyrorna. De nya hyrorna
gäller från och med den 1 mars 2018.

- Jag är nöjd att vi kommit överens i årets förhandling, säger Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden. För oss är det oerhört viktigt att ta hand om våra kunder och fastigheter på bästa sätt. Därför är det viktigt att vi får täckning för kostnadsökningar så att vi kan säkerställa att vi kan bibehålla en hög kvalitet och service och klara av stora investeringar. Såväl i nyproduktion som i renoveringar och underhåll.

- För oss är det viktigt att en hyreshöjning hålls på så låg nivå som möjligt, utan att underhåll och service till hyresgästerna försämras, säger Benny Andersson, förhandlare på Hyresgästföreningen. Vi har i förhandlingarna lyft fram hur verkligheten ser ut för många hyresgäster, där en stor andel av hushållen betalar hyran med en inkomst och vi vet att varje krona räknas för många. Den höjning som vi nu kommit överens om tycker vi är rimlig med hänsyn till de kostnadsökningar som varit sedan den senaste hyreshöjningen 2016.

För ytterligare information kontakta gärna:

Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden, tel. 072-574 96 60
Benny Andersson, förhandlare Hyresgästföreningen, tel. 070-891 56 45

AB Stångåstaden är det kommunägda bostadsföretaget i Linköping. Koncernen äger och förvaltar ca 18 700 lägenheter, varav ca 4 200 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Därutöver finns ca 100 bostäder av speciell kulturhistorisk karaktär i dotterbolaget Bryggaregården AB. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. AB Stångåstaden har ambitionen att bli det självklara valet för alla som vill bygga sin livsmiljö i Linköping. Bolaget planerar att bygga ytterligare 1800 bostäder fram till 2019.