Skip to main content

Stabilt företag bra för hyresgästerna

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 11:09 CET

2009 har varit ett bra år för Stångåstaden och dess hyresgäster. Ännu nöjdare kunder, en positivare bild av företaget bland linköpingsborna, medarbetare som trivs på sitt arbete, låga hyreshöjningar och ett bra ekonomiskt resultat.

När Stångåstaden ser tillbaka på 2009 kan man konstatera att man har haft ett framgångsrikt år. Den stabila ekonomin kommer hyresgästerna tillgodo genom exempelvis låga hyreshöjningar. Samtidigt säger hyresgästerna att man trivs hos företaget i de svar man avgett i årets nöjdkundundersökning.

Med ett serviceindex på hela 82,8 % fick Stångåstaden motta AktivBos Kundkristallen för bästa serviceindex i Sverige 2009. Ett så högt index visar att Stångåstadens hyresgäster är nöjda vad gäller den service som företaget erbjuder. Serviceindex fångar in vad kunderna upplever i mötet med företagets medarbetare, tjänster och produkter.

Även linköpingsbon generellt har fått en positivare bild av Stångåstaden under det senaste året. Enligt en undersökning, som genomfördes av Centrum för Marknadsanalys på uppdrag av Stångåstaden under hösten 2009, kan idag hela 64 % av Linköpings befolkning rekommendera Stångåstaden till vänner och bekanta. Den högsta siffran för något bostadsbolag i Linköping.

Resultatet från årets medarbetarundersökning är också positiv läsning. Med en stark ökning från 3,90 till 4,05 på en femgradig skala, visar Stångåstadens medarbetare att man trivs och tror på företagets mål och vision.

Årets ekonomiska resultat efter finansnetto är 98,7 miljoner kronor (82,6). Resultatet ligger i nivå med budget och skapar förutsättningar för att fortsätta den stabila utvecklingen av företaget. Möjligheten att även under 2010 vara den motor som bidrar till att skapa sysselsättning i en tid när oron för framtiden fortfarande är stor, är därmed goda.

Kostnaderna för fastighetsskötsel, uppvärmning, el etc. ökade även under förra året. Arbetet med att minska alternativt frysa bland annat de administrativa kostnaderna har fortsatt på ett framgångsrikt sätt.

Även om färska siffror från SCB visar att nyproduktionen nu är den lägsta på tio år fortsätter Stångåstaden satsningen på nya hyresrätter. Under 2009 färdigställdes eller påbörjades följande projekt;

- Östra Lambohov; Här flyttade hyresgästerna in i de nio nyproducerade passivhusen vilka var de sist färdigställda av totalt 39 radhus i området.

- Ekängen; 22 radhus färdigställdes under året.

- Södra Ekkällan; 21 radhus blev klara för inflyttning.

- Daggkåpan; I slutet av sommaren togs det första spadtaget för 32 lägenheter i ett av stadens bästa lägen. Inflyttning vintern 2010/2011.

I slutet av året var all nyproduktion uthyrd.

Parallellt med den höga nivån av nyproduktionsprojekt fortsätter bolaget sin satsning på underhåll av fastigheterna. Under 2009 ökade insatsen med 16 miljoner kronor till 246 miljoner kronor.

- Vi har omorganiserat, flyttat och öppnat nya kontor under året som gått, händelser som mycket väl hade kunnat stöka till det för oss, men vi kan summera ett år som varit stabilt och framgångsrikt, säger Hans Lander, vd för Stångåstaden. Ett år som visat på ett stort engagemang bland personalen för att behålla en bra service till våra hyresgäster även när vi förändrar internt.

- Vårt ekonomiska resultat har redan kommit hyresgästerna tillgodo genom den låga hyresjustering vi kom överens om med Hyresgästföreningen, fortsätter Lander. För framtiden är vår uppgift att utnyttja vår goda ekonomi, vår engagerade personal och våra goda kundrelationer för att bli ännu bättre. En uppgift som vi med entusiasm nu ska ta oss an.

Investeringarna under året uppgick till 209 miljoner kronor.

Stångåstadens omsättning 2009 uppgick till 1 163 miljoner kronor (1 120).

Genom en extern värdering har marknadsvärdet på Stångåstadens fastigheter beräknats till

10 748 miljoner kronor (10 261). Motsvarande bokfört värde uppgick till 4 617 miljoner kronor (4 307).

Koncernens avkastning på eget kapital uppgick till 5,1 procent och den synliga soliditeten var 39,1 procent.

För ytterligare information kontakta gärna:

Hans Lander, vd, telefon 013-20 85 40 alternativt 0703-85 83 81.

__________________________________________________________________________________________

AB Stångåstaden är det största bostadsföretaget i Linköping. Företaget äger och förvaltar ca 18 700 lägen-heter, varav drygt 4 000 är studentbostäder, som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. AB Stångåstaden har ambitionen att bli det självklara valet för alla som vill bygga sin livsmiljö i Linköping.