Skip to main content

Trygga Ljungsbro får årets Tryggve

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 15:34 CEST

Föreningen Trygga Ljungsbro belönas med Tryggvestipendiet för sitt arbete med att skapa en tryggare hemort. I år delas även ett hederspris ut som går till Hans Salomonsson för hans framgångsrika arbete med säkerhetsfrågor inom Linköpings kommun.  
      

Trygga Ljungsbro bildades hösten 2013 efter det tragiska dubbelmordet i samhället. Uppslutningen har varit stor och arbetet har gett mycket bra resultat. I juryns motivering står bland annat: ” Goda samarbeten och ett fantastiskt engagemang från Ljungsbros invånare har skapat en lugn miljö. Genom att nattvandra och vara närvarande på nattbussarna har Trygga Ljungsbro bidragit till att skapa ett säkrare samhälle."

- Föreningen Trygga Ljungsbro gör ett fantastiskt jobb, säger Fredrik Törnqvist, vd Stångåstaden. De har gett Linköping ett lysande bevis på hur ett stort engagemang och brett samarbete kan påverka en ort i positiv riktning på kort tid.

Heders-Tryggve är ett hederspris som tidigare har delats ut vid ett par tillfällen. Årets hederspristagare, Hans Salomonsson, är välkänd inom Linköpings kommun och har på många sätt varit med och bidragit till en säkrare och tryggare stad. ”Såväl kollegor som medborgare har alltid kunnat lita på snabb hjälp och värdefullt stöd från Hans i frågor som handlar om säkerhet inom alla områden, inte minst skolan”, står det i juryns motivering.

- Hans Salomonsson är en eldsjäl inom säkerhetsfrågor, säger Fredrik Törnqvist. Tack vare hans genuina kompetens har många svåra frågor inom kommunens säkerhetsarbete fått en lösning.

För information kontakta gärna:
Ulf Gustafsson, förvaltningschef, tel 013-20 86 96

AB Stångåstaden är det kommunägda bostadsföretaget i Linköping. Koncernen äger och förvaltar ca 18 700 lägenheter, varav ca 4 200 är studentbostäder som ägs och förvaltas av dotterbolaget Studentbostäder i Linköping AB. Därutöver finns ca 100 bostäder av speciell kulturhistorisk karaktär i dotterbolaget Bryggaregården AB. Utbudet av bostäder är varierat, från lägenheter i sekelskifteshus till det senaste inom nyproduktion. AB Stångåstaden har ambitionen att bli det självklara valet för alla som vill bygga sin livsmiljö i Linköping. Bolaget planerar att bygga ytterligare 1800 bostäder fram till 2019.