Arjve4xfxzsptgrpynv6

Pino Roscigno blir ny marknadsdirektör på Stadium

Pressmeddelanden   •   Aug 14, 2017 11:29 CEST

Sportkedjan Stadium stärker upp marknadsavdelningen och rekryterar Pino Roscigno som ny marknadsdirektör. Pino kommer närmast från en tjänst som marknadschef på SPP och börjar på Stadium den första november.

Fb2jv6lq2vz7ipqjakyd

Stadium och FBC Lerum fördjupar samarbetet

Pressmeddelanden   •   Aug 11, 2017 09:16 CEST

Sportkedjan Stadium och innebandyklubben FBC Lerum har tecknat ett nytt samarbetsavtal som innebär att Stadium blir föreningens officiella partner och sportleverantör. Avtalet sträcker sig till och med 2021.

Media no image

Stadium vill minska miljöpåverkan – börjar ta betalt för plastpåsar

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 09:18 CEST

Stadium välkomnar förordningen från EU-parlamentet om att minska användningen av plastpåsar och börjar, från och med den 1 juli, att ta betalt för sina plastpåsar. Överskottet kommer att investeras i projekt och insatser för ett hållbart samhälle.

Samtliga aktörer som tillhandahåller plastpåsar har numera skyldighet att informera konsumenterna om hur plastpåsar påverkar miljön, varför det är fördelaktigt att minska användningen samt informera om åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen.

Som en del i arbetet med att minska användningen av plastpåsar kommer Stadium, från och med den 1 juli 2017, att ta betalt för samtliga plastpåsar. Priset per plastpåse är en, två eller tre kronor, beroende på påsens storlek.

– En plastpåses livslängd är 30 minuter, Stadium tycker att den kan vara med i matchen längre än så genom att den används flera gånger. Vi väljer nu att ta betalt för påsarna, främst för att uppnå snabbast effekt, minska användningen och därmed tillsammans värna om vår planet, säger Marcus Grapne, Sustainability Manager på Stadium Group.

Målet med förordningen är att minska antalet plastbärkassar till 90 stycken påsar per person år 2019 och till 40 stycken påsar år 2025. Enligt Naturvårdsverket använder just nu varje person i EU ungefär 198 plastkassar per person och år.

– Vi vet att våra kunder värdesätter vårt engagemang inom hållbarhet och därför känns det extra bra att vi tillsammans kan investera i välgörande ändamål med hållbarhetsfokus, säger Marcus Grapne, Sustainability Manager på Stadium Group.

Stadiums plastpåsar är gjorda av återvunnen plast och har därför en mindre miljöpåverkan än vanliga påsar.

Läs mer om förordningen här: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/_sfs-2016-1041

Stadium är Sveriges största sportkedja och med koncepten Stadium, Stadium Outlet och Stadium Pulse har företaget cirka 170 butiker i Sverige, Finland och Tyskland. I koncernen ingår dessutom Stadium Sports Camp (svb) som är Sveriges största sportläger. Koncernen har cirka 3 200 anställda och omsättningen 2014/2015 var cirka 6,6 miljarder kronor inklusive moms. Företaget ägs av bröderna Ulf och Bo Eklöf med familjer samt Ikano S/A. Stadium vill inspirera till ett aktivt liv för alla. www.stadium.se.

Stadium välkomnar förordningen från EU-parlamentet om att minska användningen av plastpåsar och börjar, från och med den 1 juli, att ta betalt för sina plastpåsar. Överskottet kommer att investeras i projekt och insatser för ett hållbart samhälle.

Läs vidare »
Media no image

Stadium tar nästa steg för ett hållbart sportmode

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 10:58 CEST

För tredje året i rad släpper Stadium sin årliga hållbarhetsrapport som visar på minskade koldioxidutsläpp och mindre energianvändning. Dessutom har åtgärder vidtagits mot leverantörer som inte följer Stadiums krav.

Stadiums hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2015-2016 blir den tredje i ordningen och för första gången har rapporten blivit externt granskad. Rapporten har kontrollerats av Ethos International i enighet med AA 1000 Assurance Standard. En internationellt erkänd standard för granskning av hållbarhetsinformation, som täcker både kvalitét och innehåll.

– Vi var först i sportmodebranschen med en hållbarhetsrapport och såvitt jag vet blir vi även först med att få den granskad av en extern part. I rapporten kan vi också se att vi tagit flera steg framåt och nått flera av våra mål för 2020, och utifrån Ethos rekommendationer kan vi öka takten ytterligare, säger Karl Eklöf, VD på Stadium.

Leverantörer
Kontinuitet och dialog har visat sig vara en nyckel i Stadiums hållbarhetsarbete och under 2015-2016 har 55 procent av volymerna tillverkats av leverantörer som Stadium jobbat med i mer än tio år.

En del i hållbarhetsarbetet är att genomföra fabriksbesök och under verksamhetsåret 2015-2016 har ett fåtal av dessa besök lett till att leverantörer har sagts upp. Dessa leverantörer har inte följt de krav som finns och de har heller inte visat tillräckligt engagemang för att genomföra de förbättringar som behövs.

– Det är givetvis aldrig roligt att behöva säga upp en leverantör men om de inte visar att de är beredda att möta våra krav när det kommer till hållbarhet är det ett självklart beslut. Däremot är det fantastiskt att se utvecklingen hos våra samarbetspartners som vill vara med oss på den här resan och delar vår syn på hållbarhet, säger Karl Eklöf, VD på Stadium.

Hållbarhetsmål 2020

Stadium har fastställt ett antal hållbarhetsmål som ska vara infriade senast år 2020. Där ingår bland annat nolltolerans mot att använda vissa farliga kemikalier i produktionsprocessen och en fördubbling av antalet hållbara produkter. Stadium ska dessutom utöka sortimentet av etiskt- och hållbarhetscertifierade produkter.

Nyckeltal från Stadiums Hållbarhetsrapport 2015-2016:

 • Stadium har minskat koldioxidutsläppen med 201 ton enbart på grund av förbättringar av interna processer. Totalt har koldioxidutsläppen minskat med 441,9 ton jämfört med tidigare verksamhetsår.
 • 144 ton kläder, skor och sportutrustning har skickats till krisdrabbade länder som Syrien, Irak, Ukraina, Grekland och Moldavien via Stadium-initiativet re:activate.
 • Stadium har intensifierat samarbetet med Better Cotton Initiative, bland annat kring projektet Female Cotton Farmers, där ca 1500 kvinnliga bomullsodlare i Indien utbildats i syfte att förbättra de ekonomiska, miljö-och hälsomässiga förutsättningarna i regionen.

Stadium är Sveriges största sportkedja och med koncepten Stadium, Stadium Outlet och Stadium Pulse har företaget cirka 170 butiker i Sverige, Finland och Tyskland. I koncernen ingår dessutom Stadium Sports Camp (svb) som är Sveriges största sportläger. Koncernen har cirka 3 200 anställda och omsättningen 2014/2015 var cirka 6,6 miljarder kronor inklusive moms. Företaget ägs av bröderna Ulf och Bo Eklöf med familjer samt Ikano S/A. Stadium vill inspirera till ett aktivt liv för alla. www.stadium.se.

För tredje året i rad släpper Stadium sin årliga hållbarhetsrapport som visar på minskade koldioxidutsläpp och mindre energianvändning. Dessutom har åtgärder vidtagits mot leverantörer som inte följer Stadiums krav.

Läs vidare »
Media no image

Stadium Sports Camp expanderar och slår nya rekord

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 10:55 CEST

På söndag den 25 juni startar Stadium Sports Camp, Sveriges största sportläger för barn och ungdomar. Nytt för i år är att lägret kommer att arrangeras på två orter – Norrköping, där Stadium Sports Camp huserat sedan starten 1995, och Halmstad. Totalt väntas Stadium Sports Camp ta emot cirka 8000 deltagare under sommaren, vilket innebär att lägret kommer slå förra årets rekord på 7000 deltagare.

Förutom idrott handlar Stadium Sports Camp om gemenskap och kompisanda. Lägret har ingen elitsatsning och alla barn är välkomna, oavsett om de provat på sporten tidigare eller inte. Lägret kommer i år att introducera fyra nya sporter: parkour, mountainbikecykling,cheerleading och skateboard. Cheerleading- och skateboardveckorna äger rum i Halmstad medan parkour och mountainbikecykling blir en nyhet för lägret i Norrköping. I år finns det 22 olika huvudidrotter att välja mellan och precis som tidigare år är det lika många tjejer som killar som gästar lägret.

– Att vara en bra kompis har varit en grundpelare i Stadium Sports Camp sedan starten, vi tar både upp det från scenen under introduktionen och i mindre grupper under veckan. Vi lägger till exempel stor vikt vid att alla hälsar på andra barn och ledare som man möter under dagen. Det här är någonting vi är otroligt stolta över och kommer ta med oss till Halmstad, säger Marcus Grapne, ansvarig för Stadium Sports Camp.

Deltagarna på lägret väljer en huvudidrott och får under en veckas tid träna, äta, skratta, leka och sova tillsammans. Barnen gästas under veckan av kända idrottsprofiler som är där för att inspirera deltagarna. I år kommer bland annat EM-guldmedaljören och löparen Moa Hjelmer att besöka lägret i Norrköping för att inspirera och träna med barnen.

Alla ledare och tränare genomgår en utbildning som anordnas i samarbete med Friends. Organisationen finns dessutom på plats under lägret. För barn med särskilda behov ordnas särskilda daggrupper som kompletterar den övriga verksamheten.

– Vi är oerhört stolta över att vi aldrig bedrivit någon som helst elitsatsning. Stadium Sports Camp handlar om att ha kul, träffa nya kompisar och inspirera barn att röra på sig. Dessutom erbjuder vi sedan länge platser till barn och ungdomar som av sociala eller ekonomiska skäl inte annars haft möjlighet att delta, säger Marcus Grapne, lägeransvarig på Stadium Sports Camp.

I år förväntas Stadium Sports Camp dessutom bidra med 5,3 miljoner kronor till det lokala föreningslivet. Pengarna delas ut till de lokala föreningarna som är med och arrangerar lägret.

Stadium Sports Camp har sedan starten 1995 vuxit till landets största sportläger och riktar sig till barn och ungdomar 11-15 år som kan välja mellan 22 olika huvudsporter. Under 22 år har Stadium Sports Camp aktiverat över 82 000 ungdomar och delat ut cirka 55 miljoner kronor till det lokala föreningslivet.

Stadium Sports Camp i siffror

 • Stadium Sports Camp arrangeras tillsammans med lokala idrottsföreningar och cirka 30 procent av omsättningen går direkt tillbaka till föreningarna.
 • 2016 delade Stadium Sports Camp ut 4,9 miljoner kronor till de föreningarna som deltog och i år beräknas ca 5,3 miljoner kronor kunna delas ut.
 • Lägret sysselsätter cirka 1250 ledare, 250 sommararbetande ungdomar samt fem helårsanställda.
 • Ca 8000 ungdomar deltar i årets Stadium Sports Camp. Första året lägret arrangerades 1995 deltog 1 300 barn och ungdomar.
 • 400 platser går till ungdomar runt om i landet som av sociala eller ekonomiska skäl annars inte haft möjlighet att delta.
 • Lägret i Norrköping pågår i 4 veckor mellan den 25 juni – 22 juli och lägret i Halmstad pågår mellan 25 juni – 8 juli. Alla deltagare stannar en vecka var.

Besök gärna www.stadiumsportscamp.se för en fullständig lista på vilka sporter som erbjuds på respektive ort. 

Stadium är Sveriges största sportkedja och med koncepten Stadium, Stadium Outlet och Stadium Pulse har företaget cirka 170 butiker i Sverige, Finland och Tyskland. I koncernen ingår dessutom Stadium Sports Camp (svb) som är Sveriges största sportläger. Koncernen har cirka 3 200 anställda och omsättningen 2014/2015 var cirka 6,6 miljarder kronor inklusive moms. Företaget ägs av bröderna Ulf och Bo Eklöf med familjer samt Ikano S/A. Stadium vill inspirera till ett aktivt liv för alla. www.stadium.se.

På söndag den 25 juni startar Stadium Sports Camp, Sveriges största sportläger för barn och ungdomar. Nytt för i år är att lägret kommer att arrangeras på två orter – Norrköping, där Stadium Sports Camp huserat sedan starten 1995, och Halmstad. Totalt väntas Stadium Sports Camp ta emot cirka 8000 deltagare under sommaren, vilket innebär att lägret kommer slå förra årets rekord på 7000 deltagare.

Läs vidare »
Lvj40qhdo1t4wz0iqcma

Stadium-hjälm utsedd till "Bra val" av Folksam

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 17:32 CEST

I Folksams cykelhjälmstest för vuxna 2017 har Stadiums Occano U MIPS Inmold HLM utsetts till "Bra val" och fått betyget 4 av 4. Occano U MIPS Inmold HLM var dessutom den cykelhjälmen med lägst pris av de fyra hjälmarna som fick utmärkelsen "Bra val".

Aouegrananulfrx9fd6z

Stadium skänker 3400 aktivitetsväskor till förmån för barns hälsa och välbefinnande

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 08:12 CEST

​Efter fjolårets stora succé, delar sportkedjan Stadium återigen ut aktivitetsväskor till förstaklassare i Sverige och Finland. 3400 Activity Bags fyllda med bollar, hopprep och andra sportprylar skänks med syftet att göra rasterna lite roligare och att uppmuntra barn till aktivitet och rörelse.

Isumaat88q5bzzzh0dut

Stadium kammar hem flertalet branschpriser

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2017 11:51 CEST

Förra veckan tog Stadium emot konsumenternas guldmedalj för ”Bästa service” på galan Service Score. Igår var det dags igen, då sportkedjan stolt kammade hem förstapris i kategorierna ”Årets totala köpupplevelse” respektive ”Årets tillväxtföretag” under Svensk Handels årliga branschgala, Retail Awards.

Yat1xdazrg2jnodu7dla

Stadium förlänger partnerskapet med SOS Barnbyar

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2017 08:09 CEST

Efter två år av gynnsamt samarbete, förlänger nu sportkedjan Stadium sitt partnerskap med barnrättsorganisationen SOS Barnbyar. Genom att finansiellt stötta SOS Barnbyar i deras pågående arbete, har sportkedjan bidragit till att förbättra levnadsförhållanden för barn och unga i utsatta områden. Tillsammans vill de nu fortsätta göra skillnad och förlänger därför samarbetet i ytterligare två år.

Hjpp0z1hbvunhp2w5sri

Stadium kickar igång våren med Fotbollens dag

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 11:01 CEST

På lördag den 1 april sparkar sportkedjan Stadium för andra året i rad igång Fotbollens dag. Med målsättningen att inspirera familjer runt om i landet att återupptäcka och utöva mer fotboll, ger sig Stadium och Fotbollens dag sig ut på Sverigeturné. Utöver diverse aktiviteter och butikserbjudanden, ges turnébesökare möjligheten att heja fram vinnaren av årets Football Freestyle SM.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • PR & Informationsansvarig
 • PR, information och sociala medier
 • angelica.larsson@stadium.se
 • +46 70–580 39 31
För produktbilder eller lån av pressprover är du också välkommen att kontakta: IbeyoStudio Viktor Josefsson viktor@ibeyostudio.se +46 73 426 82 97

Om Stadium

Sveriges största privatägda sportkedja

Stadium är Sveriges största sportkedja och med koncepten Stadium, Stadium Outlet och Stadium Pulse har företaget cirka 170 butiker i Sverige, Finland och Tyskland. I koncernen ingår dessutom Stadium Sports Camp (svb) som är Sveriges största sportläger. Koncernen har cirka 3 200 anställda och omsättningen 2014/2015 var cirka 6,6 miljarder kronor inklusive moms. Företaget ägs av bröderna Ulf och Bo Eklöf med familjer samt Ikano S/A. Stadium vill inspirera till ett aktivt liv för alla. www.stadium.se.

Adress

 • Stadium
 • Norra Promenaden 63
 • 601 60 Norrköping
 • Vår hemsida