Skip to main content

"Om huset själv får välja - Att renovera flerfamiljshus byggda 1880-1975"

Evenemang

29
AUG
Stockholms stadsmuseum
 

Välkomen till pressvisning onsdag 29 augusti kl 11!
Här träffar du:
Fredrika Mellander Rönn, Byggnadsantikvarie och utställningsproducent
Marianne Tråvén, Utställningsproducent

Vi bjuder på lunchsmörgås och dricka.
Anmälan senast måndag 27 augusti till
cecilia.tornqvist@stadsmuseum.stockholm.se

Ytterligare info:
Cecilia Törnqvist tel 508 31 645, 076-12 31 645
cecilia.tornqvist@stadsmuseum.stockholm.se