Skip to main content

Afternoon tea i Stadsmuseets Källarstuga

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 14:51 CET

 

En föredrags- och författarserie på Stockholms stadsmuseum om Stockholms natur och miljö med ekologiskt te och skorpor.

Bilj 60 kr inkl te och skorpor. Förköp i museets butik (rekommenderas).
Samarr Stockholmia förlag.

Söndag 7 februari kl 15
Mats Lindroth, kolonist och författare till boken Tantolunden – scener ur en park ger en presentation av söderbornas promenadpark med sina kolonilotter och öppna fält för mängder av aktiviteter. Vilken var den ursprungliga tanken och hur har parken utvecklats?

Söndag 21 februari kl 15
Paul Fuehrer och Björn Granberg, författare till boken Bekvämlighetsrevolutionen, ställer frågan om hur livsbetingelserna för Stockholmarna har förändrats under åren med bilsamhällets framväxt, vattenklosetter, elektricitet och vardagslyx. Med dagens livsmönster är inte Stockholm en ekologiskt hållbar stad, men stora förändringar är möjliga!

Söndag 28 februari kl 15
Karine Mannerfelt och Ann Eriksson berättar om sin bok Kolonilotten – världens trädgård. Boken presenterar 17 kolonister från olika föreningar i Stockholm och visar hur koloniträdgårdsrörelsen på senare år fått en ny funktion som mötesplats för människor från världens alla hörn.