Skip to main content

Ny bok från Stockholmia förlag: Bortom Kravallerna. Konflikt, tillhörighet och representation i Husby

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2016 17:16 CET

Husby centrum. Foto: Johanna Lauri.

I maj 2013 pågick omfattande kravaller under flera nätter i Stockholmsförorten Husby. Oroligheterna skulle snart sprida sig till flera förorter och i internationell press syntes bilder på en välfärdsstat i brand. Många skyndade sig att förklara dessa händelser men få vände sig till de boende.

Med avstamp i ett trettiotal Husbybors berättelser ger antologins sju forskare en djuplodande och mångfacetterad förståelse av vad som rörde sig under Husbykravallernas yta.

Bokens sju författare är verksamma inom ämnena ekonomisk historia, statsvetenskap och kriminologi. De har det gemensamt att de kallar sig "kritiska forskare", dvs de anlägger ett kritiskt maktperspektiv och synar de berättelser som kom att dominera det offentliga samtalet. Redaktörer för antologin är Paulina de los Reyes och Magnus Hörnqvist, båda verksamma vid Stockholms universitet.

Forskarna saknade Husbybornas röster och de reagerade på hur bilden av förorten skapade en given förståelseram när journalister, politiker och experter kommenterade de våldsamma konflikter som kom till uttryck mellan bland annat stenkastande ungdomar och polisen.

Ur intervjuerna framkommer en delvis annan bild som blottlägger en djup diskrepans mellan å ena sidan människors vardagliga erfarenheter av ojämlikhet, rasism och bristande demokrati och å andra sidan medborgarskapets löften om likvärdiga rättigheter, tillhörighet och berättigande till samhällets resurser.

En förstudie publicerades redan 2013 på Stockholmia förlag. Rapporten Bilen brinner...men problemen är kvar kan laddas ned gratis här: 

http://stockholmia.stockholm.se/forlag/bocker/stockholmia-essa/bilen-brinner..2.-men-problemen-ar-kvar--berattelser-om-husbyhandelserna-i-maj-2013/

Medverkande författare:

Kristina Boréus, statsvetare verksam vid Institutet för bostads- och urbanforskning.

Janne Flyghed, kriminolog verksam vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

Alejandro González, ekonom-historiker verksam vid Latinamerikainstitutet, Stockholms universitet.

Magnus Hörnqvist, kriminolog verksam vid Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.

Marcus Lauri, statsvetare verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.

Markus Lundström, ekonom-historiker verksam vid Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet.

Paulina de los Reyes, ekonom-historiker verksam vid Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet.

Boksläpp på Tensta konstall 10 januari

Program: 

17:30 Mingel (alkoholfri dryck samt enklare tilltugg)

18:00 Tensta konsthall hälsar välkomna. Stockholmia förlag presenterar författarna.

18:05 Författarpresentationer/samtal

18:45 Mingelpaus

19:00 Visning av utställningen Fuel to the fire

19:30 Slut

Fritt inträde till evenemanget! Föranmälan krävs; se Stockholmia förlags hemsida för information.  

Presskontakt:

Anna Brodow Inzaina, tel. 08-508 31 602. Mejl: anna.brodow.inzaina@stockholm.se

Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia är en avdelning inom Stockholms stads kulturförvaltning. Verksamheterna berättar Stockholms och stockholmarnas historia och agerar experter inom kulturmiljövården i Stockholm.