Skip to main content

Ny bok från Stockholmia förlag: Tillfälliga stockholmare

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2017 18:53 CEST

Köande människor utanför Hotellcentralens kontor på Centralstationen i Stockholm. Foto: Lennart af Petersens, 1955.

Tillfälliga stockholmare. Människor och möten under 600 år

Anna Götlind och Marko Lamberg (red.)

ISBN: 9789170312991.
388 sidor. Illustrerad.

Första recensionsdag 5 september. 

För beställning av recensionsexemplar, kontakta Anna Brodow Inzaina via mejl anna.brodow.inzaina@stockholm.se eller per telefon 076-12 316 02.

Stockholm har alltid lockat till sig människor som inte har haft för avsikt att bosätta sig permanent i staden. De flesta har kommit som tillfälliga besökare, kanske turister, eller för att arbeta eller studera en begränsad tid. Andra, inte minst i senare tid, har kommit till Stockholm som flyktingar, och för en del av dem blir huvudstaden första anhalten på en resa mot ett nytt hem.

I en antologi med bidrag av 15 forskare med hemvist i ämnena historia och etnologi studeras staden som mötesplats för tillfälliga besökare och invånare. Tidsperspektivet sträcker sig från senmedeltid till i dag, och vi får möta alltifrån diplomater och identitetsbytare till internationella konferensdeltagare, gästarbetare och flyktingbarn.

Studierna handlar inte bara om Stockholms historia utan kan ses mer generellt: det lokala samhället med fokus på interaktionen mellan temporära och permanenta invånare.

Den kortvariga vistelsen kan se ut på många olika sätt, men ett har de tillfälliga stockholmarna gemensamt: De har fått möta en ny stad och dess invånare. Hur har de uppfattat staden och hur har staden uppfattat och bemött dem? Frågorna är tidlösa men också brännande aktuella i vår tids globala och mångkulturella värld där människors rörlighet är större än någonsin förr.

Boksläpp 5 september på Postmuseum

Tid: 17:30-19:30. Obs! Förköp. I biljettpriset ingår boken Tillfälliga stockholmare. Köp biljett.

Vi börjar 17:30 med lite mingel. Från klockan 18: Korta presentationer av några av bokens författare, med möjlighet att ställa frågor.

Boksläppet sker i samarbete med Postmuseum.

Läs mer om boken och författarna.

Innehållsförteckning

Tillfälliga stockholmare. Människor och möten under sexhundra år

Redaktörernas förord: Anna Götlind och Marko Lamberg

Inledning: Anna Götlind och Marko Lamberg

  1. I besökarens blick

Besvärliga gäster. Diplomaternas blick på 1600-talets Stockholm.
Heiko Droste

Samer i imperiets mitt. Samiskt liv i det tidigmoderna Sverige – en glömd historia?
Jonas Nordin

Långväga främlingar på tillfälligt besök. Världspostkongressen i Stockholm 1924
Marianne Larsson

Forskare på upptäcktsresa. Tre gästdoktorander i Stockholm
Magnus Öhlander

  1. Att söka ett arbete

Att klara livhanken i en främmande stad. Båtsmansfamiljer i 1670-talets Stockholm
AnnaSara Hammar

I väntan på nästa krig. Soldater i Stockholm under 1680- och 1690-talet
Marie Lennersand

Tillfällighet i förändring. Herrarbetande Djurakvinnor i Stockholm runt sekelskiftet 1900
Anna Götlind

Modernt migrantarbete. Två polska hantverkare i 2010-talets Stockholm
Bo Larsson

  1. Innanför och utanför

Lurendrejare, rymlingar och solochvårare. Identitetsbrytare i det tidigmoderna Stockholm
Marko Lamberg

Utsocknes och besökare inför rätta. Människoöden i 1600-talets tänkeböcker
Sven Lilja

  1. På väg mot ett nytt hem

Från läger till lägenhet. Svensk-romska levnadsberättelser om livets villkor
Lotta Fernstål och Charlotte Hyltén-Cavallius

”Allt är harmoni”. Om tillvaron på Stigbo, ett barnhem för judiska flyktingbarn år 1939
Pontus Rudberg

Den goda viljans ambassadörer. Finska barns möte med stockholmarna under andra världskriget
Ann Nehlin

”Du kommer till ett land, och de ger en penna i handen”. Ensamkommande flyktingungdomar på ett gruppboende i Stockholm
Minja Hjorth

Summary

Författarna

Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia är en avdelning inom Stockholms stads kulturförvaltning. Verksamheterna berättar Stockholms och stockholmarnas historia och agerar experter inom kulturmiljövården i Stockholm.